ПЪРВИ ПРИОРИТЕТ: СВОБОДА

Viber

1.1. СВОБОДА И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

Достъпът на всички български граждани до активно участие в политическите процеси е условие за преминаването ни от фасадна към функционираща демокрация, гаранция не само за овластяване на гражданско общество, но и за просперитета ни като общност и нация.

В последните години в България има безогледно погазване на принципите на разделение на властите, безотчетност на институциите и продължаващи усилия да се затрудни участието на гражданите в политическите процеси. Ние ще се противопоставим на това: предложените по-долу мерки целят да улеснят упражняването на конституционното право на избор и на гражданска инициатива на всички български граждани. Стремим се към утвърждаване на добронамерена и функционална социална, икономическа и институционална среда, която да възпроизвежда най-важния капитал – активното гражданско общество. Надяваме се да постигнем реално политическо представителство за всички български граждани, включително живеещите в момента извън пределите на България.

Дългосрочни цели и мерки

 • Намаляване на относителния дял на контролирания вот;
 • Повишаване на гражданското участие на избори;
 • Повишаване на легитимността и отчетността на избраните органи.

Средносрочни цели и мерки

 • Гражданите да могат да инициират пряко законопроекти, които да се обсъждат и приемат равнопоставено със законопроектите, внасяни от народни представители и Министерския съвет. Така законодателният процес би бил истински отворен и съобразен с дневния ред на гражданското общество;
 • Подкрепа и разширяване на гражданското участие чрез въвеждане на валидни онлайн петиции и граждански инициативи, включително по-улеснени изисквания за иницииране на референдуми;
 • Създаване на професионална изборна администрация, която да е политически неутрална и да има капацитета да прилага ефективно изборното законодателство и технологии. Създаване на регионални преброителни центрове за гласуването с хартиени бюлетини.

Краткосрочни цели и мерки

 • Въвеждане на дистанционно електронно гласуване и гласуване по пощата, които разширяват възможностите за участие в политическия и изборния процес на българите, живеещи в България или извън нея, включително и при извънредни ситуации като настоящата пандемия;
 • Създаване на избирателен район „Чужбина“, който да предпази от изкривяване на вота на избирателните райони в страната и да осигури на сънародниците ни зад граница прилагане на конституционното им право на представителство, както и правото на преференциално гласуване;
 • Възможност за парламентарната опозиция да създава анкетни комисии и да провежда парламентарни разследвания независимо от волята на мнозинството чрез промени в Правилника за организация и дейност на Народното събрание.

1.2. МЕДИЙНА СВОБОДА И ПЛУРАЛИЗЪМ

Независимостта и плурализмът на медийната среда защитават правото на всекиго да бъде информиран, да взима информирани решения. Медиите са ключов инструмент за гражданско участие и контрол върху работата на държавните институции.

В момента медиите в България са в морална и икономическа криза, видна от 111-ото място по свобода на словото (по данни на „Репортери без граници“), личаща и в силно критичните доклади на Европейския мониторинг на медийния плурализъм. Тя се проявява още в политическия и икономически натиск върху работата на журналисти, особено когато той е упражняван от държавата като най-голям източник на финансиране. Известен на обществото факт у нас е, че обществените медии обслужват управляващите, а не гражданите. Това води до заливане на медийното пространство с дезинформация, пропаганда, хибридни атаки и използване на медиите за разправа с инакомислещи. То е свързано и с непрозрачната и прекомерно концентрирана медийна собственост, както и с липсата на обективна система за оценка на гледаемостта и отчет на тиражите.

Нашата стратегическа цел в този ключов за свободата сектор е създаване на условия за развитие на независими медии и прозрачна и плуралистична медийна среда. Възнамеряваме да постигнем това чрез законодателни и регулаторни промени, както и чрез промени в образователната система, целящи разпространяване на масова медийна грамотност и подобряване на подготовката на журналистите. Духът на промяната произтича от основните ценности и основните стратегически цели на „Да, България“: независимият, етичен и плуралистичен медиен сектор гарантира на гражданите техните свобода на изразяване, информираност и контрол върху институциите, а качествената и отговорна журналистика е основно средство за противодействие срещу дезинформация, пропаганда и хибридни заплахи.

Дългосрочни цели и мерки

 • Стратегия за медийна грамотност за всички възрасти.

Средносрочни цели и мерки

 • Реформа на висшето образование в областта на медийната и аудиовизуалната индустрия;
 • Адаптиране на аудиовизуалната индустрия към процеса на цифровизация и превръщането ѝ във високотехнологична културна индустрия.

Краткосрочни цели и мерки

 • Съчетаване на регулиране, съвместно регулиране и саморегулиране;
 • Създаване на механизми за обективни пазарни анализи и данни за медийната индустрия;
 • Законова защита на журналистическия труд, включително защита от стратегически дела срещу публично участие (SLAPP);
 • Мерки за оценка и утвърждаване на медийния плурализъм и противодействие на медийните концентрации и непрозрачна собственост;
 • Стандарти за прозрачно и обективно финансиране с публични средства;
 • Увеличаване на формите на граждански контрол и участие в управлението на БНР и БНТ и преразглеждане на изискванията и начина за избор на техните ръководства.
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK