Учредителна декларация

България е в плен на политическата корупция. Институциите не защитават интересите на гражданите. Беззаконието е на всички нива. Властта е недосегаема. Олигархията ограбва националните ресурси, обществените средства, държавните поръчки, европейските…

УСТАВ на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“

Водени от ценностите на свободата, върховенството на правото и хуманността, вярвайки, че общественото развитие е невъзможно без толерантност, солидарност между гражданите, равенство пред закона и плурализъм на идеите, с приемането…

Статут на местните организации

РЕШЕНИЕ на Националния съвет на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ относно организацията и дейността на местните организации (прието на 10 май 2017г., потв. Решение от 8 юни 2017г., изм. Решение…