Кандидати 2017

Списък на кандидатите за народни представители от "Движение Да България"

Тематични работни групи

Икономическо развитие, публични финанси Координатори: Николай Неделчев и Николай Христов ([email protected]) Николай Неделчев е завършил финанси в университета Колумбия в САЩ. Работил е в няколко големи финансови институции в САЩ. Завеждал…

Документи

Устав и учредителна декларация на ПП "Да, България!"

Органи

Детайлна информация за правата, задълженията и членовете на органите на Движението.

Контакти

Контакти на централния офис и регионалните координатори

Отчети

Финансови отчети за дейността на Движението. Публикуват се на седмична база.