Председател

Ръководи осъществяването на текущата политическа дейност и представлява Движението.

Документи

Устав и учредителна декларация на ПП "Да, България!"

Изпълнителни органи

Детайлна информация за правата, задълженията и членовете на органите на Движението.

Отчети

Финансови отчети за дейността на Движението. Публикуват се на седмична база.