Скъпи приятели,

Благодарим ви за това, че станахте дарители на Коалиция „Движение Да България“, включваща „Да, България!“, ПП „Зелените“ и ПП ДЕОС, и подпомогнахте предизборната ни кампания. Както знаете, коалицията се финансира изцяло от дарения, които ние, прозрачно и в съответствие със закона, отчитаме. По–надолу на страницата можете да видите как изпълнихме поставените цели по финансиране на предизборната кампания.

Благодарим ви, че повярвахте в нас и в нашите намерения да извадим мафията от България, да реформираме съдебната система, да установим справедливост и върховенство на закона. Тези избори са първата битка за България, в която участваме всички заедно. Предстоят още битки.

Да извадим мафията от държавата! България може да застане високо!

Да, България!

За да покажем зад какво заставаме

Това е бюджетът ни за кратки филмчета и други формати – те ще пренесат целите и вижданията ни до онези, с които няма да успеем да поговорим на живо. Тези материали ще са от помощ и на всеки от вас, който иска да подхване разговора за бъдещето на България с близки и приятели.

60 000 лв.
78%

За да стигнем до още хора

Това е бюджетът ни за промотиране на съдържание в най-използваните социални мрежи и внимателно избрани канали. Той ще помогне всичко, което казваме, да достигне до повече хора. Вярваме, че колкото повече хора се включат в разговора, толкова по-голям е шансът ни да спечелим битката за България.

100 000 лв.
84%

За да участва позицията ни в дебати

Нещо, което може би не знаете: всяко участие на политическа фигура в предизборен телевизионен формат се заплаща. Не бихме харчили парите ви, за да натрупаме голям брой такива участия – смятаме, че има по-добри начини да стигнем до съмишлениците си. Искаме обаче да имаме възможност за участие в малкото истински важни дебати, където позицията ни би имала тежест и отзвук.

90 000 лв.
78%

За наблюдение на изборите

Всяка партия изпраща свои наблюдатели, които да следят за честността на изборите по секциите в цялата страна. Наблюдателите на коалиция „Движение Да, България“ ще бъдат доброволци – в замяна на отделеното време и енергия ще получат единствено морално удовлетворение. Бюджетът, който сме предвидили, е необходим за покриването на необходимото им обучение, както и неизбежните логистични разходи, свързани с присъствието им (транспорт и храна).

25 000 лв.
100%

Всяка седмица ще продължим да даваме изчерпателен и прозрачен отчет за това как сме употребили парите. Бюджетите включват само неизбежните разходи и не отразяват огромния доброволчески ресурс, без който не бихме могли да постигнем нищо.


Три жалби срещу решението на Софийски градски съд за регистрация на Политическа партия „Движение Да България”, подадени в последния възможен момент, попречиха на това Движение Да България да участва като самостоятелно на изборите за Народно събрание, насрочени на 26.03.2017г. За участие в изборите бе създадена Коалиция „Движение Да България“, в която влизат ПП „Зелените“ и ДЕОС.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс, финансовото обслужване на предизборната кампания трябва бъде извършвано през банкова сметка на една от партиите в Коалиция „Движение Да България“, която е вписана в Регистъра на партиите към датата на регистрация на Коалицията в ЦИК. Тази банкова сметка се представя в ЦИК и в Сметна палата. Това наложи, при регистрацията на Коалиция „Движение Да България“ в ЦИК да бъде открита нова банкова сметка с титуляр ПП „Зелените“.

Даренията за предизборната кампания за Коалиция „Движение Да България“ трябва да постъпват в банковата сметка, през която ще се извършва финансирането на предизборната кампания.

Банкова сметка на юридическото лице Политическа партия “Движение Да България” ще бъде открита след влизане в сила на решението за съдебната ѝ регистрация и по нея ще бъдат прехвърлени средствата, събрани в банковата сметка, открита във връзка с уредяване на Политическа партия “Движение Да България”.