Декларация за членство

Декларация До Националния съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ (по чл.9, ал. 1 от ЗП и чл. 6, ал. 1 от Устава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“) (Това е електронна…

Стани застъпник

Стани застъпник за нас и за демокрацията в България. Можем да се справим само с 12 000 души, които да наблюдават изборите от името на „Да, България!“ Друга формула за честни избори няма.

Граждански активист

Освен членове и доброволци, дейността на ПП „Движение Да България“ се подпомага и от граждански активисти. Статутът на гражданските активисти в Движението е дефиниран от чл. 9 на Устава: Чл.…

Младежка организация на „Да, България!“

На 03.12.2017 г. се учреди Младежката организация на „Да, България!“ – „МлаДа България“ За неин председател бе избрана Десислава Николова. Ако желаете да станете член на „МлаДа България“, можете да…

Дарения

Можете да дарите средства на ПП „Движение Да България“: Ежемесечно дарение с банкова карта Еднократно дарение с ePay.bg или банкова карта По банков път ПП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ BG81UNCR70001522924317 BIC:…