Граждански активист

Освен членове и доброволци, дейността на ПП „Движение Да България“ се подпомага и от граждански активисти. Статутът на гражданските активисти в Движението е дефиниран от чл. 9 на Устава: Чл.…

Младежка организация на „Да, България!“

На 09.05.2020 г. бе избран вторият Изпълнителен съвет на „МлаДа България“ За негов председател бе избрана Десислава Николова. Ако желаете да станете член на „МлаДа България“, можете да го направите по…

Стани застъпник

Стани застъпник за нас и за демокрацията в България. Можем да се справим само с 12 000 души, които да наблюдават изборите от името на „Да, България!“ Друга формула за честни избори няма.

Декларация за членство

Декларация До Националния съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ (по чл.9, ал. 1 от ЗП и чл. 6, ал. 1 от Устава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“) (Това е електронна…

Дарения

Можете да дарите средства на ПП „Движение Да България“: Ежемесечно дарение с банкова карта Еднократно дарение с ePay.bg или банкова карта По банков път Ежемесечно дарение с PayPal Еднократно дарение…