Изтегли Декларация за членство

 

Какво значи да бъдете член?

  • можете да избирате и да бъдете избиран в органите на Движението
  • можете да се кандидатирате за изборни длъжности от името на Движението
  • можете да предлагате и да осъществявате политики
  • трябва да спазвате устава на Движението, изграден върху тези принципи