Хората са най-ценният ресурс на „Да, България!“

Разчитаме на Вашите енергия, знания, умения и принос, за да спечелим битката за България.