Стара Загора каза "Да, България"


Анализ на бюджета на общината, подготвен от експертите на „Да, България!“

Изберете от падащото меню частта от бюджета, от която се интереусвате. Ще ви бъдет показани графики, таблици и анализ на проблемите и какво може да се подобри в общината.

Свързани новини и позиции

Тук можете да прочетете позиции и новини от „Да, България!“ за общината.

ПОЗИЦИЯ ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” - СТАРА ЗАГОРА ПО ПОВОД ФАШИЗОИДНАТА АКЦИЯ В БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ ГР. ДОБРИЧ

На 07.03.2019 г. в Европейска България бе извършена нагла и показна акция срещу свободата на събранията, срещу реда и законите, гарантиращи спокойствието на гражданите при участието им в публични мероприятия.…

  • 25 Март 2019, Понеделник

СТАНОВИЩЕ на ПП „Движение Да България” - Стара Загора относно проект за саниране сградата на Общината

На 18.01.2019 г. бе проведено минорно обществено обсъждане, на което ръководството в лицето на заместник кметове, секретар на общината и главен архитект, представиха 3-4 рекламни слайда с текст и няколко…

  • 29 Януари 2019, Вторник

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – СТАРА ЗАГОРА ПО ПОВОД СЪЗДАВАНЕТО НА „РУСКИ ЦЕНТЪР“ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИ КНЯЖЕСКИ“

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – СТАРА ЗАГОРА остро възрява срещу решението на територията на регионалната библиотека „Захари Княжески“ да бъде създаден „Руски център“, предоставен на фонд „Руский мир“. Този акт е осъществен…

  • 26 Ноември 2018, Понеделник

Становище относно дарение на сграда частна общинска собственост на Старозагорската Митрополия

ДО ТАНЬО БРАЙКОВ ТАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА СТАНОВИЩЕ               НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” – СТАРА ЗАГОРА    ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА…

  • 30 Януари 2018, Вторник