Завършва СПТУ „Димитър Менделеев” в град Стара Загора. През 1998 година завършва право в ВСУ „Черноризец Храбър”  в град Варна. От 2002 година е член на адвокатската колегия в Стара Загора. Дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като дружествено право, търговски договори, административно право, възобновяеми източници, данъчно право, обществени поръчки, недвижими имоти, процесуално представителство и арбитраж.