Новини от местната организация на „Да, България!“ в Плевен.