Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

Кметът на „Лозенец“ иска „Златен век“ да бъде премахнат

Новоизбраният районен кмет на „Лозенец” Константин Павлов отправи искане към ДНСК да издаде заповед за премахването на незаконния според него “Златен век”, подкрепено от становище, съдържащо правните основания за подобна мярка, както и подробен хронологичен преглед на казуса.