Биографични факти

 • Роден е през 1988 г.
 • Завършил е средно образование в 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ и право в СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Владее немски, английски и руски език.
 • Вписан е като адвокат в Софийска адвокатска колегия, като към момента е управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бенов, Василев и Нацков“.
 • Специализира в сферата на обществените поръчки, европейските фондове и търговското право.
 • Съдружник е в консултантски дружества в сферата на европейските проекти.
 • Учредител на Да, България! и председател на местната организация на район Младост, гр. София.

Венцислав смята че в демократичното общество промяната в институциите, в нормотворчеството и в управлението като цяло минава през политиката. А промяната зависи именно от гражданите и тяхната проактивност, от желанието им да бъдат политически активни, да дадат личен пример, да допринесат със своите усилия и саможертва.

Именно желанието за промяна към по-добро мотивира Венцислав Бенов да се участва активно в политиката. Той желае да допринесе със своята експертиза и своите лични качества, за да спомогне България да се превърне в едно по-добро място за живот. За него ключови ценности са хуманността, свободата на индивида, правовата държава и неприкосновеността на частната собственост. Като член на Националния съвет той желае да работи именно в насока налагане на описаните ценности и за запазване на европейския път на България.

Венцислав Бенов е сред учредителите на „Да, България!“ и е избран за председател на местната организация на район „Младост“ в София.

Желае да се ангажира с теми и инициативи свързани с:

 • правосъдие и правова държава,
 • работата на европейските фондове и проекти;
 • провеждането на обществени поръчки;
 • защитата на правото на собственост и свободите на индивида;
 • инициативи в областта на строителството, инфраструктурата и благоустройството.

Предстоящи събития

Няма намерени резултати

Последвайте ни