Николай Христов е адвокат от девет години. Специализирал е в областта на търговското и гражданското материално и процесуално право, както и в областта на правото на интелектуалната собственост. Завършил е магистратура по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Има интереси в областта на икономиката, философията и психологията.

Участва активно в събитията и обществените процеси по време и след протестите от 2013 г. Член е на сдружение „Институт за свободен капитализъм АТЛАС“, занимаващо се с разпространение идеите и философията на капитализма.

Николай е убеден, че фундаментът за нормално развитие на едно общество е реалното разделение на властите, както и че независимото правосъдие е основен стълб на цивилизацията. Счита, че постигането на последното е основно предизвикателство пред съвременното българско общество.

Николай е роден в гр. Карнобат, на 33 години е. Женен. Обича да чете книги. Обича българската природа. Иска един ден да види българското общество като такова, в което всички спазват принципа да не правят на другите това, което самите те не биха искали другите да им направят.