Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Лекар по дентална медицина.

Участник в Учредителното събрание на Да, България и един от учредителите на местната организация на Да, България в Люлин.

От началото на 2020 е избран за председател на местната организация.