• Член на НС и ИС

Даниел Неделчев е роден в София през 1983 г. Живее в София. Неженен.

По образование е бакалавър по социология от Университета по национално и световно стопанство, магистър по политически мениджмънт към катедра „Политология“ в Софийския университет.

Защитил с отличие магистърска теза на тема „Информираният избор – химера или демократична ценност“. В момента е докторант в катедра „Политология“ на Философския факултет в СУ в направление „Съвременна българска политика“. Научните му интереси са насочени към развитието на гражданското общество, информирания избор и предизвикателствата и проблемите пред съвременните демократични системи.

Предприемач е и собственик на малка компания, лидер в сферата на визуалната комуникация (digital signage). Успешно реализира проекти в сферата на дигиталния маркетинг, визуалната комуникация и рекламата.

Включва се в битката за България, защото не може повече да търпи разпада на демокрацията в България. България въври все по-изразено към тоталитарен режим на управление, към управление на мафията. Смята, че това не може и не трябва да бъде допуснато. Ще работи за утвърждаване и опазване на демократичните ценности българското общество и в противодействие на корупцията и завладяването надържавата от мафията.

Обича природата, кучетата и компютърните игри.

Предстоящи събития

Няма намерени резултати

Последвайте ни