Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Природните условия в България и утвърдените традиции в зимния и планинския туризъм са предпоставка за неговото развитие, за създаване на благосъстояние и за по-високи доходи за местните общности. Поради слабата…... Още