Предложихме на ЦИК конкретни правила за независим одит на машините за изборите

03 февруари 2021, сряда Viber

Предложихме на ЦИК конкретни правила за независим одит на машините за изборите

“Демократична България” предложи на Централната избирателна комисия конкретни решения и ред за извършване на независим одит на машините, с които ще се гласува на 4 април, и за предоставяне на достъп до данните от флаш паметите им в изборната нощ. Исканията за независим одит и за използване на машинните данни от флашките на устройствата за гласуване, а не само на хартиена разпечатка, не са нови. Още от миналата година “Демократична България” настоява за това, а в първите дни на 2021 г. внесе в ЦИК и официално искане.

“Смятаме, че предоставянето на такъв инструмент ще повиши доверието в изборния процес”, казват сега от обединението. 

Миналия месец бе публикувана методика, по която Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), Българският институт по метрология (БИМ) и Българският институт по стандартизация (БИС) ще удостоверят съответствието на машините с изискванията на Изборния кодекс и с техническата спецификация. Удостоверяването на съответствието на машините обаче е само част от задачата по гарантиране на прозрачността и сигурността на процеса. 

Не по-малко важна е цялостната оценка на качеството и сигурността на машини, в т.ч. техния софтуер и хардуер, а за целта се минава и през проверка за непредвидени проблеми, които не са изрично включени в техническата спецификация. Затова “Демократична България” днес предложи на ЦИК конкретен ред, по който работата на отговорните институции да бъде допълнена от външни експерти, в т.ч. представители на партиите и коалициите, участващи в изборите.

Във връзка с обработването на резултатите от машинния вот “Демократична България” предлага информацията от флаш паметите им да бъде публикувана в реално време, след обработка в районните избирателни комисии, и да включва оригиналните данни, включително данни за електронен подпис, криптографски хешове и др. “Това ще позволи всеки, а не само изборната администрация, да се увери в автентичността на данните от машините и да ги отнесе към данните в съответните секционни протоколи”, се казва в писмото до ЦИК.

Ето и самото предложение до ЦИК:

ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Уважаеми госпожи и господа членове на Централната избирателна комисия,

Във връзка с предстоящото сключване на договор за доставка на машини за машинно гласуване и в продължение на наше писмо вх. № 71-6-11-1/04.01.2021  бихме искали да предложим конкретика по две направления: извършването на независим одит на машините и предоставяне на достъп до данните от флаш паметите в изборната нощ.

1. Запознахме се с разработената и публикувана от Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), Български институт по метрология (БИМ) и Български институт по стандартизация (БИС) методика, по която трите институции ще удостоверят съответствието на машините с изискванията на Изборния кодекс и с техническата спецификация. Удостоверяването на съответсвието, обаче, е само част от задачата по гарантиране на прозрачността и сигурността на процеса. Оставащата част включва проверка на машините за непредвидени и неочаквани проблеми, които не са изрично включени в техническата спецификация. С други думи, обща оценка на качеството и сигурността на доставените машини, в т.ч. техния софтуер и хардуер.

По тази причина предлагаме ред, по който работата на ДАЕУ, БИМ и БИС да бъде допълнена от външни експерти, в т.ч. представители на партиите и коалициите, участващи в изборите. Смятаме, че предоставянето на такъв инструмент ще повиши доверието в изборния процес.

2. Практиката на Централната избирателна комисия и “Информационно обслужване” АД от много години е да качва в интернет страницата на ЦИК сканираните протоколи и отворени данни от изборите. Тази практика позволява пост-фактум проверка и анализ на изборните протоколи. За да бъде допълнена тази практика, обаче, предлагаме информацията от флаш паметите да бъде публикувана в реално време, след обработка в районните избирателни комисии и да включва оригиналните данни, в т.ч. данни за електронен подпис, криптографски хешове и др. Това ще позволи всеки, а не само изборната администрация, да се увери в автентичността на данните от машините и да ги отнесе към данните в съответните секционни протоколи. 

По тази причина предлагаме ред, по който да се публикуват тези данни в реално време след приключване на изборния ден

Приложено представяме:

Приложение 1 – ред за одит на машините от независими експерти;

Приложение 2 – ред за предоставяне на достъп до преносимите флаш памети в РИК.

С уважение: Христо Иванов – съпредседател на Демократична България – Обединение

Приложение 1 – ред за одит на машините от независими експерти

Етап 1 – набиране на експерти

Експертите биват пет вида експерти:

 1. Поканени от ЦИК
 2. Поканени от ДАЕУ
 3. Подали заявление за включване в одита
 4. Представители на неправителствени организации, регистрирали наблюдатели на поне 2 от последните 4 избора. По до 2-ма представители.
 5. Представители (до 2-ма) на партии и коалиции, подали документи за участие в изборите

Заявленията съдържат три имена, ЕГН и автобиография и се подават до Централната избирателна комисия:

 • На хартиен носител
 • По електронен път, вкл. през системата за електронно връчване

За да бъде допуснат един експерт, трябва да има поне 5 години опит в ИТ сектора.

ЦИК има право да ограничи броя на експертите по точка 3 в случай на прекалено голям брой заявки.

Не се допускат служители на останалите участници в процедурата за доставка на машини, както и лица, свързани с тях.

Етап 2 – организиране на помещение и логистика

 • С оглед на извънредната епидемична обстановка, трябва да има ограничен брой експерти едновременно в едно помещение. Помещенията трябва да се проветряват и дезинфекцират редовно.
 • Машините трябва да бъдат предоставени с инсталирана окончателна версия на използвания софтуер
 • На един експерт (или двойка експерти) се дава достъп до максимум две машини за сумарно 40 часа.
 • Достъпът до машини са запазва чрез онлайн формуляр
 • Помещенията работят с разширено работно време, от 08:00 до 22ч всеки ден.
 • ЦИК и ДАЕУ осигуряват наблюдение на процеса, в. т.ч. видеонсблюдение.

Етап 3 – одит

 • ЦИК предоставя канал за комуникация между всички включени експерти.
 • ЦИК и изпълнителят предоставят наличната документация на експертите.
 • Всички допуснати до машините експерти попълват декларация за съгласие с правилата, определени от ЦИК, както и декларация за конфиденциалност. Декларацията не следва да ограничава експертите да разгласяват своите наблюдения, след като са ги споделили с ЦИК и изпълнителя за преглед, както и с други експерти.
 • Всеки експерт се насърчава да напише доклад по шаблон, определен от ЦИК. Всички индивидуални доклади се обобщават и публикуват.
 • На експертите се предоставя административен достъп до машините.

Приложение 2 – ред за предоставяне на достъп до преносимите флаш памети в РИК

 1. След като бъдат обработени в РИК, данните от флаш паметите се изпращат в публично онлайн хранилище
 2. Адресът на публичното хранилище се оповестява на интернет страницата на Централната избирателна комисия
 3. Данните за всяка секция са в отделна директория с наименование – кодът на секцията
 4. Данните задължително включват всички данни за криптографска защита на интегритета (електронни подписи, криптографски хешове и др.)
 5. В случай, че данните са криптирани, необходимите за декриптиране ключове се слагат във всяка директория. В случай, че ключът е общ за всички машини, той се поставя в отделна директория. В хранилището се качват както криптираните, така и декриптираните данни
 6. Изпращането по т.1 се извършва при наблюдение от страна на регистрирани наблюдатели, застъпници и политически представители в РИК

Последни видеа:

 1. Нито глас за Пеевски! 26 октомври 2021, вторник
 2. Христо Иванов от музей "Възраждане и учредително събрание" във Велико Търново 26 октомври 2021, вторник
 3. Антоанета Цонева в дебат по bTV 26 октомври 2021, вторник

Какво е „Да, България!“?

Ние сме политическата партия, която разобличава корупцията с имена и адреси и се противопоставя с действия на превземането на страната ни. Вярваме, че България може много повече!

Вижте повече

Следете ни във:

 1. Instagram
 2. YouTube

Още новини

Христо Иванов: В далаверата с Пловдивския панаир се преплитат биографиите на Гергов и Цацаров

27.10.2021

Вижте още...

Антоанета Цонева: ГЕРБ легитимира завръщането на Пеевски в политиката

26.10.2021
Вижте още

Христо Иванов в Търново: Нито глас за Пеевски!

26.10.2021
Вижте още
Всички новини

Медиатека

Нито глас за Пеевски!

Нито глас за Пеевски!

Христо Иванов от музей "Възраждане и учредително събрание" във Велико Търново

Христо Иванов от музей "Възраждане и учредително събрание" във Велико Търново

Антоанета Цонева в дебат по bTV

Антоанета Цонева в дебат по bTV

Стефан Тафров пред БНТ

Стефан Тафров пред БНТ

Антоанета Цонева пред БНТ

Антоанета Цонева пред БНТ

Надежда Йорданова: Мълчанието по досиетата “Пандора” доказва необходимостта от разделяне на КПКОНПИ

Надежда Йорданова: Мълчанието по досиетата “Пандора” доказва необходимостта от разделяне на КПКОНПИ

Всички видеа

Позиции

„Демократична България“ подкрепя Лозан Панов за президент

„Демократична България“ подкрепя Лозан Панов за президент

Христо Иванов: Позиционирането спрямо Гешев ще определи разпределението в бъдещото НС

Христо Иванов: Позиционирането спрямо Гешев ще определи разпределението в бъдещото НС

Декларация по повод 9 септември: За да има помирение, трябва да има покаяние

Декларация по повод 9 септември: За да има помирение, трябва да има покаяние

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK