Общинският съветник Димитър Найденов с нов сигнал срещу директора на РИОСВ-Бургас

03 ноември 2020, вторник Viber

Общинският съветник Димитър Найденов с нов  сигнал срещу директора на РИОСВ-Бургас

Общинският съветник от “Демократична България” в Бургас Димитър Найденов внесе в Окръжната прокуратура сигнал срещу директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите Детелина Иванова.

Със сигнала Найденов атакува решение от 31 август 2020 г., подписано от Иванова като директор на РИОСВ-Бургас, чрез което става възможнa промяната на предназначението и строителство в земеделска земя в местността Юрта-Балкана, община Несебър. Имотът попада в защитената зона “Емине” за опазване на дивите птици и освен това е в обхвата на охранителната зона “Б“ по Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). По закон на терените, попадащи в Зона “Б”, може да се позволи промяна на предназначението и строителство, само ако такова е предвидено с влязъл в сила Общ устройствен план, а такъв в случая няма.

В решението си обаче Иванова съгласува промяна на предназначението на земеделската земя и строителство в защитената зона като се мотивира с това, че в района действа териториално-устройствен план от 1997 г.

“Това, че община Несебър има действащ ТУП от 1997 г. не променя изискването за влязъл в сила Общ устройствен план”, заявява в сигнала си Димитър Найденов. Той посочва, че в чл. 17 ал.2 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие са описани изключения, при които е възможно промяна на предназначение и застрояване без влязъл в сила ОУП, но наличието на ТУП не е сред тях.

Това е пореден сигнал, който Димитър Найденов внася в прокуратурата за случаи на промяна на предназначението на земеделски земи по Южното Черноморие, извършени в в разрез със закона. Той вече поиска от държавното обвинение да извърши и проверка на дейността на Детелина Иванова от 2017 г. насам заради дани, че е наложила порочни практики в противоречие на ЗУЧК, първо като началник на отдел в РИОСВ, а според настоящия сигнал – и вече като директор на екоинспекцията. Наскоро общинският съветник сигнализира и Главната инспекция на труда с искане за проверка дали Детелина Иванова е назначена за директор на РИОСВ-Бургас със заповед на екоминистъра Емил Димитров, без да бъде обявяван задължителния конкурс.

“Това не са случайни нарушения, те са симптом за корупция в неподозирано голям мащаб, защото зад тези решения на РИОСВ-Бургас стоят инвестиционни намерения на фирми и граждани, реализирани в последните години, в размер на милиони евро”, коментира днес Найденов.

Ето сигнала до прокуратурата:

До Окръжна прокуратура

гр. Бургас

Уважаеми г-н/г-жо окръжен прокурор,

Моля към описаните в сигнала с вх.№6841/12.10.2020г. на окръжна прокуратура – гр. Бургас решения да поискате отмяна и на Решение №БС-44-ПрОС/31.08.2020г. на директора на РИОСВ – Бургас за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

С въпросното решение Директора на РИОСВ-Бургас, Детелина Иванова съгласува “Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 51500.30.2 по КК на гр.Несебър м. Юрта-Балкана община Несебър“. Имота е с площ от 1049 кв.м. с трайно предназначение на територията „земеделска“ и попада в защитена зона  BG 00002043 „Емине“ за опазване на дивите птици и в зона „Б“ от ЗУЧК. С изработването на ПУП-ПЗ се предвижда промяна на предназначението на територията от „земеделска“ в „урбанизирана“, установяване на устройствена зона „Жм“ с показатели на застрояване. С въпросното решение Детелина Иванова съгласува промяна на предназначението на земеделска земя и строителство в защитена зона отново в нарушение на чл.17 ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, според който „Промяна на предназначението на земеделски земи и на поземлени имоти в горските територии, попадащи в зона „А“ и в зона „Б“, за създаване или за разширяване на урбанизирани територии или за застрояване на отделни или на група поземлени имоти се разрешава само ако това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината и одобрен по реда на Закона за устройство на територията подробен устройствен план“.

Това че община Несебър има действащ ТУП от 1997г. не променя изискването за влязъл в сила ОУП. Изключенията от чл.17 ал.1 са описани в чл.17 ал.2 от ЗУЧК и наличието на ТУП на община Несебър не попада в хипотезата на тези изключения. В мотивите на решение №12 от 28.11.2013 г., постановено по конституционно дело №9/2013 г. на КС се сочи, че със ЗУЧК се създават две охранителни зони за териториалноустройствена защита: зона „А“ с режим на особена териториалноустройствена защита и зона „Б“ със специфични характеристики на територията и специален режим за опазване на териториалните и акватериториалните ресурси. Именно за тези зони, чл.17, ал.1 ЗУЧК въвежда императивното правило, че промяната на предназначението на включените в тези зони имоти по Черноморското крайбрежие е допустимо единствено и само при кумулативното наличие на   ОУП и одобрен по реда на ЗУТ ПУП, предвиждащи тяхното застрояване.

Както бе посочено вече, имотът посочен в жалбата, попада именно в такава зона. В тази връзка следва да се посочи, че ЗУЧК е специален закон по отношение на ЗУТ и ЗОЗЗ, който предвижда засилена защита на имотите на Черноморското крайбрежие. Целта на специалния закон е по-силна защита, отколкото тази, която дават общите закони. След като имотът, чиято промяна на предназначението се иска, е включен в охранителна зона „Б“ , несъмнено за него е приложимо императивното и специално правило на чл.17, ал.1 ЗУЧК, чиито кумулативни предпоставки /няма влязъл в сила ОУП за Община Несебър/ не са изпълнени, което от своя страна, на този етап, изключва възможността за стартиране и финализиране на процедурата по промяна на предназначението на имота по реда на ЗОЗЗ.

И това решение е доказателство в подкрепа на моето твърдение за проверка на дейността на Детелина Иванова, от 2017 г. до момента. Тя е наложила порочни практики в противоречие на ЗУЧК, като началник на отдел и впоследствие ги утвърждава вече и като директор на РИОСВ-Бургас. Решение №БС-44-ПрОС/31.08.2020г. е подписано от нея вече като директор. В тази връзка е необходимо да поискате отстраняването ѝ от длъжност до приключване на проверката, поради факта, че като директор има възможност да влияе на служителите в инспекцията, да контролира подаването на информация към разследващия орган и по този начин да попречи на обективното разследване.

ЗУЧК се явява специален закон спрямо ЗУТ и ЗОЗЗ и посочването на наличие на ТУП от 1997г. за дадена община за неспазване на разпоредбите на  чл.17 ал.1 от ЗУЧК се явява сериозно закононарушение.

Приложение:      Решение №БС-44-ПрОС/31.08.2020г. на директора на РИОСВ – Бургас

С уважение:                                                                                                     Димитър Найденов

Регион:

Бургас
Вижте още

Последни видеа:

  1. Иво Мирчев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", 28.7.2021 По ТV+ и TV1 29 юли 2021, четвъртък
  2. Христо Иванов пред bTV 28 юли 2021, сряда
  3. Калоян Янков пред БНР 28 юли 2021, сряда

Какво е „Да, България!“?

Ние сме политическата партия, която разобличава корупцията с имена и адреси и се противопоставя с действия на превземането на страната ни. Вярваме, че България може много повече!

Вижте повече

Следете ни във:

  1. Instagram
  2. YouTube

Още новини

Христо Иванов: Очакваме убедителен състав на кабинет и още нямаме отговор на поставените въпроси

29.07.2021

Вижте още...

Христо Иванов: Успешните служебни министри трябва да са ориентир за новото правителство

28.07.2021
Вижте още

Комисията „Росенец“: Община Бургас не могла да установи дали Доган си ползва летния сарай

28.07.2021
Вижте още
Всички новини

Още позиции

Ние ще настояваме ДПС да остане настрана от управлението

Ние ще настояваме ДПС да остане настрана от управлението

С диалог по приоритетите ни ще търсим формула за управление на дълбоката промяна

С диалог по приоритетите ни ще търсим формула за управление на дълбоката промяна

Демократична България осъжда действията на авторитарния режим в Беларус

Демократична България осъжда действията на авторитарния режим в Беларус

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK