Необходими са нови и добре фокусирани икономически мерки

Според актуално проучване на Eurofound (Европейската тристранна фондация на работодатели, синдикати и правителства), България е икономически най-засегнатата държава от COVID-19 в целия ЕС.

Мерките на българското правителство – закъснели и половинчати – не дават необходимия ефект, а кризата в заетостта и доходите, която е още в началото си, добива тревожни мащаби.

Ние в Демократична България вярваме, че България може не само да преодолее тази криза, но и да бъде сред първенците в икономическото възстановяване. За целта са нужни нови, добре насочени мерки, гарантиращи свободна конкуренция, реформа на управлението и спасяващи бизнесите. Хората, пострадали от кризата, трябва да усетят сигурност, подкрепа и солидарност от обществото.

На този етап определяме схемата 60/40 като крайно недостатъчна, със слаба ефективност. Не само защото фирмите, възползвали се от нея, са малко. Но и защото стимулира вливането на част от тях в сивия сектор – като крият обороти и принуждават служители да минават на непълен работен ден – за да отговарят на условията. Мерките трябва да носят точно обратния смисъл. Да подкрепят максимално дружествата, да задържат работниците си на пълен работен ден, доколкото го позволява стопанската конюнктура и пандемичната ситуация. Предлагаме незабавно пренасочване на поне 750 милиона лв. от средствата, отделени за мярката 60/40, към схеми за непосредствено подпомагане на малък бизнес и самонаети лица.

За нас е от голямо значение мерките за повишаване на икономическата активност да не зависят от субективно решение на държавата кой да бъде подкрепен, да бъдат прости и лесни за разбиране, да генерират необходимото доверие чрез максимална прозрачност. В противен случай се отваря врата за злоупотреби, корупция, подпомагане на непродуктивни и неустойчиви бизнеси, както виждаме от примера с наливането на пари от Българска банка за развитие (ББР) във фирма за събиране на лоши кредити. 

Помощта трябва да бъде лесна и достъпна, без никаква излишна бюрокрация.

 • Предлагаме държавата временно да поеме една трета от вноските за Държавно обществено осигуряване, дължими от всички фирми и работещите в тях до края на 2020 г. Така ще се увеличат наличните в бизнеса оборотни средства и средства за инвестиции и ще се стимулират фирмите да запазят всички активни и продуктивни свои служители. Отделно ще се увеличат нетните заплати на всички работещи. По този начин икономиката ще се рестартира и чрез колелото на потребителското доверие бързо ще се завърти. При това без никаква възможност за толериране на определени кръгове, близки до някого. Тази мярка ще струва около 2 млрд. лв., но ще бъде много по-ефективна от всичко друго, поставено на масата.
 • Предлагаме и спешно повишаване на прага за регистрация по ДДС от 50 000 на 200 000 лв. Това ще бъде от полза за най-малкия бизнес, включително за земеделските производители, които продават продукцията на своя труд по пазарите. Тази мярка ще им даде значително конкурентно предимство спрямо големите търговски вериги. Много по-голямо от принудителните административни мерки, които могат да бъдат лесно заобикаляни.
 • Необходимо е и рязко намаляване на максималния размер на ликвидната подкрепа за една фирма от ББР или от линиите, предоставени от нея на търговските банки. Така че предвидените средства да стигат до много по-широк кръг от бизнеси. Предлагаме всяка компания да получава най-много 50 000 лева. Такава сума не представлява никакъв интерес за клиентелата на властта, но може да е от жизнено значение за малкия бизнес.
 • По схемата за капиталови и дялови участия, реализирана чрез Фонда на фондовете и финансирана от ЕК, предлагаме максималният размер на капиталовото участие в едно лице да не надвишава 250 000 евро, вместо предложените 800 000 евро. Мотивите ни за това предложение са, че с многократното намаляване на горната граница мярката ще стигне до по-голям брой малки бенефициенти.
 • Предлагаме, също така, мярка за временно безвъзмездно облекчаване на задълженията за наеми на малкия бизнес в силно засегнати сектори, по примера на одобрената от ЕК мярка на Словения. Мярката ще покрива периода на действие на санитарните ограничения и ще е валидна за наем на едно лице не по-висок от 5000 лв. на месец. Мярката ще покрива до 50% от наема и следва да бъде съпроводена със задължително 25% поемане на част от пропуснатите ползи солидарно от наемодателя и условието е обектът да е отворен след отпадане на извънредното положение на 13 май.
 • Ключово това лято ще бъде спасяването на туристическия сезон. Отсега трябва да се вземат решения за това как ще посрещнем чужди туристи, но и как да привлечем българските. Подкрепата трябва да бъде съсредоточена върху семейния туризъм и малките хотели, които са и много по-безопасни от масовия туризъм. Идеята за ваучерите според нас е неработеща, когато не е подкрепена с ефективен механизъм с осигурено гъвкаво бюджетно финансиране, което да е одобрено с промени в закона за държавния бюджет. Освен това, налице е риск да се създаде вторичен спекулативен пазар на тези инструменти, така че да се отчитат неосъществени нощувки. Трябва да следим опита на туристически държави като Гърция и Хърватска и да прилагаме възможните решения. 
 • В период на криза е задължително и ускоряване на държавните инвестиции. Демократична България смята, че голямата част от тях трябва да отидат за дългосрочни зелени проекти, с ясна полза за държавата и хората. Заедно с това такива вложения имат голям шанс да бъдат осъществени с европейски средства, поради ангажимента на ЕС за зелената сделка, а и ще ангажират работна ръка. Такива вложения са:

Ударна дигитализация на всякакви сфери на обществения живот. Дистанцирането ще бъде норма за по-дълго време, отколкото ни се иска. Трябва да се възползваме от това, като модернизираме цялата страна. Дигитализацията ще доведе до прозрачно и бързо вземане на решения, издаване на разрешения, никакъв досег с администрация, съответно и до рязко намаляване на възможностите за корупция.

Бързата модернизация на жп инфраструктурата. Влаковете могат да бъдат бърз и удобен транспорт, а България – мост между Европа и Азия, без това да увеличава трафика на камиони през страната с всички негативи от това.

Стимулиране на инвестициите в чиста енергетика чрез пазарен подход, който изключва дългосрочните субсидии и изключителните предимства. Сегашната система на държавна енергетика е практически фалирала заради силно изкривяване на пазара и скрити субсидии. Те правят възможно горенето на вносни боклуци, което трови цели региони.

Бъдеще на Марица изток като чист индустриален център. Инфраструктурата там е безценна, както и изградените специалисти и местоположението. Така че да може да се използва за превръщането на района в бизнес хъб на Южна България и център на модерни енергийни и индустриални решения. 

Научен подход в опазването и разширяването на горския фонд. Горите са основно богатство на България, трябва да ги съхраним за поколенията, защото осигуряват икономически, социални и здравни ползи.

Не бива да се изоставя ремонтът на малките квартални улици и тротоарите в градовете. Трябва да се приоритизира и изграждането на велосипедна инфраструктура. Това ангажира работна ръка и носи реална промяна в начина на живот на хората.

 • Предприемане на действия за оптимизация на административното обслужване и държавните разходи: разширяване на програмното бюджетиране, спазването на нормите за задължителна последваща оценка на въздействието на нормативните актове и въвеждане на задължителна регулярна оценка на политики, подбор и прекратяване на политики и програми на база на анализи за разходи и ползи. Спешно преминаване към назначаване на държавни служители с конкурс и прецизиране на целепоставянето на всички служители и техните ръководители.
 • Преглед на оставащите 200+ държавни предприятия и засилване на контрола върху техните разходи. Спешно изготвяне на план за подобреното управление на държавната собственост.
 • Финансов преглед на звената на централната администрация, на общинските администрации и на другите разпоредители с бюджет и финансово оздравяване на нуждаещите се звена с фокус върху общини, университети, болнични заведения и други ключови структури.
 • Засилени инвестиции в сферата на образованието и научните изследвания с ясни цели и резултати на база на програма за подобряване на икономиката. Ускорено приближаване към националната цел за инвестиции в научни изследвания и бързо достигане до стойности от 1,5% от БВП.

Убедени сме, че България има голям потенциал да се превърне в успешна държава само за няколко години. И кризата може да ускори реализацията на тази цел. Защото големите промени се случват в превратни времена. 

Още новини

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Всички новини

Медиатека

Ивайло Мирчев в "Тази събота и неделя"

Ивайло Мирчев в "Тази събота и неделя"

Атанас Славов в "Офанзива"

Атанас Славов в "Офанзива"

Манол Пейков в "Актуално"

Манол Пейков в "Актуално"

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK