Отчетът на Божидар Божанов като министър: Изведохме политиката за електронно управление и модернизация на най-високо държавно ниво

30 юли 2022, събота Viber

Отчетът на Божидар Божанов като министър: Изведохме политиката за електронно управление и модернизация на най-високо държавно ниво

Министърът на електронното управление Божидар Божанов публикува Отчет за дейността на Министерството на електронното управление (МЕУ) за периода декември 2021 – юли 2022 г. Отчетените дейности са разпределени в 13 основни направления, показващи напредъкa по публично поети ангажименти в областта на политиката за електронно управление.

Само за 7 месеца свършихме повече работа за електронната идентификация отколкото за последните 5 години, заяви Божанов.

 • По наше предложение беше прието Решение на Министерския съвет за изграждане на схема за електронна идентификация от Министерството на електронното управление (МЕУ) със срок до края на годината.
 • Подготвихме и обсъдихме с широк кръг експерти техническа спецификация за мобилно средство за електронна идентификация.
 • Възложихме изграждането на системата, като работата по нея вече е напреднала.
 • Подготвихме нормативните изменения за използване на системата за електронна идентификация.

Подготвихме законови изменения, с които да направим електронното управление по-удобно и по-достъпно:

 • Отпадане на задължението за заявяване с квалифициран електронен подпис.
 • Отпадане на удостоверения, така че гражданите да не са куриери на администрацията.
 • Въвеждане на задължение за администрацията да напомня за изтичащи срокове на документи.
 • Уреждане на гъвкави възможности за посредници на електронни административни услуги.
 • Стартиране на мащабна регистрова реформа с цел дигитализация на информацията в държавата и лесна интеграция между системите.
 • Създаване на възможност за изцяло електронно връчване на фишове, актове и наказателни постановления.
 • Намаляване на таксите за предоставяне на административни услуги по електронен път.
 • Покриване на целите, поставени в Плана за възстановяване и устойчивост.

Въведохме антикорупционна прозрачност

Повишихме нивото на киберсигурност в държавната администрация, за да бъдат защитени институциите ни в среда на нарастващ риск

Съвместно с МВР подготвихме законодателни изменения за намаляване на административната тежест.

 • Отпадане на синия талон към свидетелството за управление на МПС.
 •  Отпадане на стикера за гражданска отговорност от предното стъкло на автомобилите.
 •  Възможност за плащане на електронни фишове без да има нужда да бъдат връчвани присъствено.
 •  Отпадане на необходимостта от смяна на шофьорска книжка при смяна на адрес.
 •  Отпадане на изискването за попълване на излишни данни в заявлението за български лични документи.

Контрол

Изпълнихме със съдържание контролните функции в областта на електронното управление:

 • Осъществихме контрол на редица нормативни актове, за да не електронизираме един процес, докато други два минават на хартия.
 •  Обработихме сигнали от граждани за неспазване на изискванията на Закона за електронното управление и отправихме задължителни предписания към администрациите.
 •  Инициирахме съгласуване на системата за електронно гласуване на Висшия съдебен съвет, за да бъде спазен Законът за съдебната власт.
 •  Извършихме 46 проверки за спазване на Закона за електронното управление.
 •  Извършихме 17 проверки за спазване на Закона за киберсигурност.
 •  Извършихме 56 проверки за спазване на изискванията за достъпност на интернет страници.

Дигитализация по сектори

Подпомогнахме редица институции да започнат дигитализация на вътрешни процеси и услуги:

 • В партньорство с други институции създадохме процес за бързо производство и издаване на разрешително за работа “Синя карта” за високотехнологични компании.
 •  Участвахме заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството в подготовката на проектите за дигитализация на данни и процеси от областта на устройственото планиране и строителството.
 •  Отправихме препоръки към Министерствата на туризма и външните работи във връзка с български визи, подновяване на документи на български граждани и консулски услуги.
 •  Съвместно с Министерството на образованието и науката подготвихме отпадането на редица бележки и удостоверения в образователния сектор.
 •  Подпомогнахме Министерството на здравеопазването с ускореното въвеждане на електронно здравеопазване.
 •  Подпомогнахме Mинистерство на правосъдието в инициативите им за електронизиране на регистри в сектор “Правосъдие”.
 •  Подпомогнахме Агенция “Пътна инфраструктура” в анализа на проблемите с тол-системата и тяхното решаване.
 •  Съвместно с други институции подготвихме първия етап на електронизирането на трудовите книжки и начертахме следващите стъпки.
 •  Стартирахме създаването на платформа за дигитализиране на издаването на разрешителни за работа, която да улесни и ускори процесите между администрациите и бизнеса.
 •  Предложихме на Министерството на финансите нормативни изменения, с които да позволим въвеждането на електронни ваучери за храна, спазвайки принципите за отворен и конкурентен пазар.
 •  Подпомогнахме екипа на вицепремиера по ефективно управление и Български пощи в предоставянето на административни услуги като посредник.
 •  Участвахме в изготвянето на изцяло електронен епизод „раждане“, за да спестим на гражданите всички бюрократични стъпки около раждането на дете.
 •  Изготвихме изменения на наредба, с която отпадат изискванията за печати и щемпели при наемане на държавни служители.
 •  Подпомогнахме Българска агенция по безопасност на храните да осигури устойчвиост на информационните си системи.

Предоставихме централизирани, споделени ресурси и услуги на голям брой администрации

 • Близо двойно повишение в използванато на е-услуги, е-връчване и е-плащане.
 •  35 нови институции, използващи данни чрез системата за междурегистров обмен.
 •  7 нови регистъра включени в системата за междурегистров обмен.
 •  21 нови институции с ресурси в Държавния облак.
 •  26 нови институции с централизирани пощенски кутии.
 •  115 нови връзки с единната електронна съобщителна мрежа.
 •  48 нови абоната на единната електронна съобщителна мрежа.
 •  10 нови институционални интернет страници.
 •  54 нови институции използващи централния виртуален POS терминал на МЕУ.
 •  Пилотно споделено ИТ обслужване за 2 администрации.

Подготвихме дигиталната компонента на Плана за възстановяване и устойчивост

 • Постигнахме 23% за дигитализация от общата стойност на плана.
 •  Повишихме очакваната ефективност на проекта за дигитализация на регистри.
 •  Ревизирахме различни проекти в посока на по-висока ефективност и защита на обществения интерес.
 •  Предвидихме разширяване на единната електронна съобщителна мрежа на администрацията, за да стигне до всички общински центрове.

Обновихме и подготвихме приоритетната ос за дигитализация в Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация

 • Поставихме основите на обща политика за данните и подобрихме значително програмите, насочени към развитие на възможностите за работа с данни на администрация, наука и бизнес.
 •  Договорихме с Европейската комисия система за съвместно управление на програмата от три министерства.
 •  Задълбочихме допирните точки и взаимодействието с другите приоритети в програмата.
 •  Обновихме мерките, свързани с киберсигурност и разширихме обхвата им.

Предприехме действия за борбата с дезинформацията, стъпвайки на принципа на свободата на словото

Българска кирилица

Създадохме правила за използване на българска форма на кирилицата в интернет страниците на институциите.

Отчетът включва постигнатото от екипите на МЕУ и на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ (ИА ИЕУ) в областта на електронната идентификация, киберсигурността, електронните услуги, дигитализацията на процеси, секторни политики и др. в рамките на последните седем месеца. Министър Божидар Божанов изразява благодарност към екипите на МЕУ и ИА ИЕУ за плодотворната работа и постигнатите успехи в условията на изграждане на нови структури и на изработване на нов подход в изпълнението на политиката за електронно управление.

Участници в материала:

Божидар Божанов

Министър на електронното управление

Божидар Божанов

Още новини

Покана за Общо събрание на МО Брюксел

Покана за Общо събрание на МО Брюксел

<strong>Христо Иванов: Недоверието в машините ерозира възможността България да мине в нов технологичен етап</strong>

Христо Иванов: Недоверието в машините ерозира възможността България да мине в нов технологичен етап

<strong>Христо Иванов: Да не затваряме прибързано прозореца на втория мандат</strong>

Христо Иванов: Да не затваряме прибързано прозореца на втория мандат

“Демократична България” внесе законопроект с нови мерки срещу домашното насилие

“Демократична България” внесе законопроект с нови мерки срещу домашното насилие

Позиция на “Демократична България”

Позиция на “Демократична България”

<strong>Ивайло Мирчев: Със или без знанието на Бойко Борисов, днес видяхме прегръдката на ГЕРБ с ДПС</strong>

Ивайло Мирчев: Със или без знанието на Бойко Борисов, днес видяхме прегръдката на ГЕРБ с ДПС

Всички новини

Медиатека

Христо Иванов в „Седмицата“ на Дарик Радио

Христо Иванов в „Седмицата“ на Дарик Радио

Христо Иванов пред OFFNews: Нямаме право да разделяме електората на ДБ, ПП и Спаси София. Той е общ

Христо Иванов пред OFFNews: Нямаме право да разделяме електората на ДБ, ПП и Спаси София. Той е общ

Надежда Йорданова, ДБ: Общите теми с ГЕРБ не могат да заметат големите разлики между нас

Надежда Йорданова, ДБ: Общите теми с ГЕРБ не могат да заметат големите разлики между нас

Всички видеа

Позиции

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

Категорично осъждаме нападението над център Rainbow Hub

Категорично осъждаме нападението над център Rainbow Hub

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK