Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Велизар Шаламанов: Купуването на F-16 е свързано с преструктурирането на армията