Участие на Методи Лалов в програма „Хоризонт“ по БНР

Можете да чуете днешното ми участие в програма "Хоризонт" по БНР.