Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

Студио Хъ – Яна Тодоранова, 23 април 2020 г.

В „Студио Хъ“ Яна Тодоранова, общински съветник, говори по скайп за странните сделки на Столична община с имоти.