Христо Иванов: Г-жо Ахладова, от Вас зависи доколко ще се опозорите

Христо Иванов изпрати днес до новия министър на правосъдието Десислава Ахладова сигнала, с който на 22.07.2020 г. вече сезира предишния министър с факти и доказателства, които обосновават привличането на главния прокурор към отговорност за извършени множество действия и бездействия, с които се нарушава Конституцията на Република България, Законът за съдебната власт и Кодексът за етично поведение на българските магистрати.

При предишното си изпращане сигналът беше адресиран до ресорния министър чрез министър-председателя с настояване Борисов да разпореди на своя министър на правосъдието да внесе сигнала във ВСС и да стартира производството за освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор на Република България. За това време действия от страна на премиера Борисов не бяха предприети.

В свой статус в социалната мрежа фейсбук Иванов се обърна с няколко въпроса към новия министър:

Г-жо Ахладова, Вие ще бъдете министър за много кратко и в едно правителство, което се опозорява всеки ден. Хората Ви искат оставката и ще я получат, заедно с тази на целия кабинет. Това не зависи от Вас. От Вас зависи доколко лично Вие ще се опозорите. В тази връзка имам следните въпроси:

 • Ще имате ли приличието да мотивирате публично и по същество решението си по този сигнал и конкретните аргументи в него?
 • Кога България ще изпълни своя ангажимент пред ЕК и по резолюциите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа да въведе ефективни механизми за търсене на наказателна отговорност на Главния прокурор? Ако твърдите, че такива има, как ще коментирате обстоятелството, че по два мои сигнала срещу Гешев, не се намери нито един прокурор да се сезира дори с предварителна проверка?
 • Вие участвали ли сте в писането на “Борисовската конституция”? Поддържате ли текстовете, относно главния прокурор, които УВЕЛИЧАВАТ НЕГОВАТА БЕЗКОНТРОЛНОСТ, вместо да я ограничат, както иска общественото мнение и за което сме се ангажирали пред европейските си партньори.
 • И, нещо лично важно за мен: Ще върнете ли отменените от Вашия предшественик изменения в наредбата за юридическото образование, които гарантираха неговата модернизация?” 

Припомняме, че нарушенията, които Иванов посочва в сигнала си, са в три основни направления: 

 1. политически изказвания на главния прокурор, които противоречат на принципа за безпристрастност и политическа неутралност, както и засягат правото на защита на гражданите;
 2. системно нарушаване на презумпцията за невиновност – с публични изявления или с оповестяване на материали по неприключили проверки и досъдебни производства срещу представители на институции, граждански и политически лидери, или срещу представители на адвокатурата, целящи да внушат тяхната съпричастност към извършени закононарушения;
 3. системно нарушаване на законови разпоредби и професионални стандарти за разкриване на обективната истина и защита на жертвите от престъпления. 

Сигналът съдържа конкретни примери за нарушенията, допуснати от Иван Гешев по всяко от направленията и уточнява, че нито една от изброените публични прояви не може да бъде оправдана с принципа за прозрачност, дефиниран в Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 


Текста на подадения сигнал ще намерите тук: ДО 
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

С И Г Н А Л
От Христо Любомиров Иванов –

за нарушение на чл. 129, ал. 3, т. 5 от 
Конституцията на Република България 
и 307, ал. 3, т. 3 и 4 от ЗСВ от 
Закона за съдебната власт

ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

С настоящия сигнал отново представям факти и доказателства, които обосновават привличането на главния прокурор към отговорност за извършени множество действия и бездействия, с които се нарушава Конституцията на Република България, Законът за съдебната власт и Кодексът за етично поведение на българските магистрати. Предходният подаден от мен сигнал е постъпил в Министерство на правосъдието с писмо № 20-Х-5  от 27.07.2020 г.  на  ръководителя на Главния инспекторат при Министерски съвет, но към този момент не са предприети конкретни действия от министъра на правосъдието. 

Изложените в сигнала обстоятелства съставляват тежки и системни нарушения на служебните задължения, както и накърняват престижа на съдебната власт. 

1. Политически изказвания на главния прокурор, които противоречат на принципа за безпристрастност и политическа неутралност (чл. 4 и чл. 6 ЗСВ), както и засягат правото на защита на гражданите (чл. 56 КРБ): 

 • Все още без последствия е подаденият по-рано от мен сигнал за тежки нарушения на служебните задължения, извършени от Иван Гешев в качеството му на заместник главен прокурор и кандидат за длъжността главен прокурор. По-конкретно, на 23 юли 2019 година, между 8:00 и 8:30 ч., в интервю за предаването „Сутрешен блок“ по БНТ, Иван Гешев в публичния ефир направи неверни твърдения и внушения, които нарушават основоположни правила, установени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, както и реализират хипотезата на накърняване престижа на съдебната власт по смисъла на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията.

Интервюто беше излъчено пряко пред огромна аудитория от служебния кабинет на заместник главен прокурор Гешев, в тогавашното му служебно качество и в качеството му на кандидат за главен прокурор на Република България. Иван Гешев направи следните конкретни изявления: 

Запитан за очакванията му кой ще атакува неговата кандидатура за поста главен прокурор, г-н Гешев навлиза в коментари на медии, политически и икономически кръгове:

“Репортер: А кой ще ви атакува? На кого сте най-неудобен? 

Иван Гешев: Е, вижте, на всеки, който последните 3 години образувахме дела, задържахме, вкарахме в ареста лица, които бяха осъдени. На първо място това е политическият кръг и свързаните с него медии и олигарси, гравитиращи около подсъдимия Прокопиев. Това е най-сериозната сила с най-сериозен интерес да няма избор на лице извън от тези, които са предпочитани от него и от кръга, който го обслужва. На следващо място са олигарсите и емблематични лица на Прехода, които в момента са в ареста или им предстои да влязат в ареста. Нормално е всички те да… На трето място това са мутри, държавни служители и какви ли не още престъпници, осъдени или обвиняеми. Може да не се харесват едни други, неслучайно казах, че се ще образува клуб по интереси – те може да не се харесват индивидуално, но имат общ интерес. Общият им интерес е неработеща прокуратура, да няма справедливост и да могат да харчат откраднатото и да не бъдат осъдени. Логично е да се кооперират по интереси и те го правят.“

В този свой отговор г-н Гешев нарушава точка 9.2 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати (“КЕПБМ”), която гласи:

“Магистратът не участва по какъвто и да е начин в партийно-политическа дейност и не се намесва в политически или бизнес среди на влияние;”

По отношение на мен, в качеството ми на бивш министър на правосъдието, посочи: “След като беше изгонен от този кабинет…” коментира “Той трябва да внимава когато употребява, не да внимава, по така, предвид това, което казах, по-внимателно да употребява тези термини. Иначе, кръгът около него мога да определя като болшевишки по методи, защото те са специалисти по компромати, компроматна война, активни мероприятия. Казват, че са демократи по убеждения, въпреки че аз се съмнявам – те са част от българската номенклатура преди 1989 година. Едва ли имаше хора много, които можеха да учат в Лондон. По-скоро става въпрос тук за интерес. А смешното е, че са меншевики по резултати.” 

Това изказване в първата си част не отговаря на обективните обстоятелства, доколкото е ноторно известен факт, че подадох оставка като министър на правосъдието от Кабинета Борисов 2, след като мнозинството отхвърли предложените от мен промени в Конституцията. С това г-н Гешев влиза в противоречие с изискванията за вежливост, честност и коректност по т. 4 КЕПБМ.

И, много по-важно от това, във втората си част изказването на г-н Гешев е политически коментар, груба нападка по своя характер, доколкото съдържа политически квалификации на групи хора и прави негативни внушения за  политическите им възгледи. С това г-н Гешев отново нарушава изискването за политическа неутралност, закрепено в чл. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) както и цитираната разпоредба на точка 9.2 КЕПБМ.

Господин Гешев посочи: “За мен, и после ще кажа някои конкретни факти, които ще са нови за обществото, последните години се налага термина „кибертероризъм“. Едно от определенията за него е, когато с компютърни програми, информационни системи “хакваш” или удряш определени бази данни от критична или некритична инфраструктура, за да постигнеш определени политически цели, да въздействаш върху обществото психически или върху нагласите на обществото. Това също е обект и една от версиите на работа, много вероятна версия. Само погледнете как интересно съвпадна всичко с политическата реакция примерно на „Да, България!“ – в рамките на дни беше поискана оставката не на шефа на НАП, а на министър Горанов. Дните в политическия живот представляват милисекунди по същество. Това е една координирана атака срещу държавата, както каза, мисля че, Томислав Дончев. За мен това е безспорно. Да, въпрос е на доказване.” 

С това си изказване Иван Гешев по недвусмислен начин обвърза “Да, България!” като политическа партия с изтичането на лични данни от НАП на над 5 000 000 българи и навежда на внушението, че това деяние се стреми да постигне “определени политически цели” и това “интересно съвпадна всичко с политическата реакция примерно на „Да, България“ – в рамките на дни беше поискана оставката не на шефа на НАП, а на министър Горанов”

На конкретен въпрос от страна на журналиста, водещ интервюто “А кой стои зад тази атака, като казвате, че има и политически привкус?” прокурор Гешев отговори Аз не мога да съм категоричен, но безспорно е, че тази атака съвпадна с активно преекспониране на случая в определен кръг медии, свързани с подсъдимия Прокопиев, с Христо Иванов, някои ги наричат „протестърски медии“ …..”, с активно присъствие по телевизиите примерно на Атанас Атанасов, който е шеф на Националната служба за сигурност по времето на г-н Костов, министър-председателя Костов, който активно разви фантастичната теория как едва ли не това е организирано от държавата.” 

Тук отново се съдържат политически оценки, коментари, свързани с медийни и политически кръгове в противоречие с предписанието на 9.2 КЕПБМ. 

Наред с това, в този свой коментар, г-н Гешев влиза в пряко противоречие с принципа за безпристрастност, установен в чл 4. ЗСВ и конкретизиран в точка 2.3 КЕПБМ, която гласи:

“2.3. По висящи пред него производства, магистратът не може да прави публични изявления или коментари, чрез които да се ангажира за крайния изход на случая или да създаде впечатление за пристрастност и предубеденост. Извън съдебните заседания той не може да обсъжда подобни производства пред други участници в тях, адвокати или трети лица, освен в предвидените в закона случаи;”

Очевидно е, че говорейки за “кибертероризъм”, “политически цели” и “координирана (сиреч умишлена и целенасочена) атака срещу държавата”, г-н Гешев прави връзка с ПП Движение “Да, България”. За да не остави никакво съмнение в субективното си отношение към тези твърдения, той казва “За мен това е безспорно”. Привидните му опити да смекчи твърденията си с фрази като “Да, въпрос е на доказване” и “не мога да бъда категоричен”, само потвърждават, че той е формирал предварителна нагласа, изградена преди да бъдат събрани доказателствата, които да позволяват категоричност. Това именно съставлява предубеждение.

Нещо повече. Г-н Гешев извежда своите твърдения за участие на ПП Движение “Да, България” в “кибертероризъм” от нашата политическа реакция (като част от обединението “Демократична България”) на изтичането на данни от НАП, която според него била твърде бърза и насочена към висшия орган на власт в системата на Министерството на Финансите – министър Горанов. Тук по същество г-н Гешев инкриминира основни функции на една опозиционна политическа формация в демократичното общество: да критикува, да реагира навременно и да търси политическа отговорност. С това г-н Гешев демонстрира грубо незачитане на основни граждански права в едно демократично и европейското общество. Припомням, че в чл. 11 от Конституцията е закрепен принципът на плурализъм на нашия обществено-политически живот.

 • По време на Ексклузивно интервю в телевизионното предаване “Още от деня” на Българската национална телевизия, Програма БНТ 1, излъчено на 3 април 2020 г. от 18:20 ч., главният прокурор г-н Иван Гешев направи твърдения и въз основа на тях изведе редица негативни и неверни внушения, че аз, в качеството си на министър на правосъдието през 2015 г., съм отговорен за въвеждане на система за случайно разпределение на делата в съдебната система, чиято сигурност твърди, че “…се оказва не компрометирана, тя оказва се нула…”.

Повод за твърденията бе Доклад за одит на единната информационна система на съдилищата за разпределение на делата, изпратен в Прокуратурата със сигнал от 5 членове на Съдийската колегия и 1 член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Господин Гешев посочи, че се касае за IT одит за системата за случайно разпределение на делата и за изводите в него. Уточни, че на експертите не е предоставен достъп до системата и техните изводи не могат да бъдат потвърдени категорично, без изготвяне на експертиза. Но въпреки това изтъкна, че “ако се установи, че това, което е констатирано в IT одита е истина, това ще е скандал, съпоставим с коронавируса в здравната система. Това ще е коронавирус в съдебната система, колкото и силно да звучи. Това означава, че е възможно да бъдат засегнати хиляди и стотици хиляди дела с големи имуществени и неимуществени интереси на множество български граждани.” 

            “Всеки, който има електронен подпис, какъвто и да е  […] може да влезе в тази система и да модифицира данни, да разпределя дела, да определя състави, да създава съдилища, да манипулира данни, каквото се сетите. Накратко […] това означава, че всеки, с почти никаква компютърна грамотност, разполагайки с такъв електронен подпис, може да направи всичко.” 

В отговор на въпрос на журналиста дали може да се окаже, че “този фолклор – колко струва определянето на съдия по търговско дело, защото знаем, че там интересът (материалният) е най-голям, всъщност, ще се окаже не фолклор, а действителност, че някой отнякъде определя кой да гледа търговско дело”, господин Гешев първо изреди различните видове дела, при които също има големи имуществени и неимуществени интереси, и след това продължи: “…като чета заключенията на доклада, честно казано съм потресен. Виждам как през 2015 г., под натиска на бившия министър на правосъдието господин Христо Иванов, Калпакчиев се създава една централизирана система за разпределение на делата от една фирма, която би трябвало да е временен вариант, без обществена поръчка и в продължение на 4-5 години не е одитирана по никакъв начин сигурността на тази система. Сега тази сигурност се оказва не компрометирана, тя оказва се нула.”

Господин Гешев посочи, че “…те са констатирали опити за неоторизиран достъп до системата, за компрометиране на системата и за всичко това, което Ви разказах” и “..защото това е, …това е … все едно 5 години не сме имали правосъдие”.

Главният прокурор направи аналогични твърдения в репортаж, излъчен в телевизионното предаване “Събуди се” на NOVA, излъчено на 4 април 2020 г. от 9:13 часа. Тези твърдения и внушения бяха преповторени и от множество други електронни медии.

Посочената поредица от изказвания е в противоречие с принципа за безпристрастност. Направените твърдения за това, че проблемът в системата за случайно разпределение на делата в съдилищата “…ще е коронавирус в съдебната система, колкото и силно да звучи…” и “все едно 5 години не сме имали правосъдие” бяха обвързани с имената на три лица. Главният прокурор посочи моето име и имената на двама магистрати. 

Това създава впечатление за пристрастност и предубеденост – посочват се имена на конкретни хора в контекста на образувано досъдебно производство, което е едва в своето начало и за което няма данни да е приключило с конкретен акт, в който прокуратурата да е повдигнала конкретно обвинение.

Същевременно, тези твърдения и внушения бяха изцяло опровергани от публикувания по-късно текст на цитирания Доклад. В него не се съдържа констатация за неоторизиран и незаконосъобразен достъп до системата за случайно разпределение на делата.

Изявленията остро накърняват престижа на съдебната власт, тъй като поставят под съмнение целия процес на правораздаване в Република България за дълъг период от време. Това може да има за последица намаляването или загубата на общественото доверие в съда и съответно да доведе до липса на обществена подкрепа за цялостната дейност на държавата.

Поведение, в което главният прокурор отправя общи квалификации и внушения, без да са обосновани по надлежния ред, след пълно, всестранно и обективно разследване, е особено укоримо. То създава усещане за избирателно прилагане на закона и деградира общественото доверие към институцията.

 • В свое публично изявление от 11.07.2020 г. главният прокурор прави директно политическо изказване като обвинява президента на републиката в нарушение на Конституцията и законите: “Обединителят на нацията“ за пореден път си позволи да наруши независимостта на съдебната власт и да окаже груб натиск върху Прокуратурата на Република България. С това си действие Радев наруши Българската Конституция, уреждаща разделението на властите!”; “С поредното си изявление срещу независимата съдебна власт, бранейки обвиняемите си сътрудници, политикът Радев се нареди до Черепа и останалите олигарси на Прехода, ограбили живота на цяло поколение българи. Ние, прокурорите, оставаме на страната на народа!”.

Този тип изказвания са недопустими от гледна точка на принципите за политическа неутралност и безпристрастност, които трябва да са задължителни за главния прокурор. Президентът има пряка демократична легитимност, за разлика от главния прокурор, а с изказването си г-н Гешев внушава, че президентът е свързан с олигархията и съпричастен към извършването на престъпления. 

2. Системно нарушаване на презумпцията за невиновност (чл. 31, ал. 3 КРБ; чл. 16 НПК) – с публични изявления или с оповестяване на материали по неприключили проверки и досъдебни производства срещу представители на институции, граждански и политически лидери, или срещу представители на адвокатурата, целящи да внушат тяхната съпричастност към извършени закононарушения.

Това наложи Висшият адвокатски съвет в своя публично обявена позиция изрично да подчертае следните извършени нарушения: “Превръща се в практика задържането на адвокати, в качеството им на защитници на физически лица. Адвокатът бива отъждествяван публично с неговия подзащитен, което е в драстично противоречие с процесуалното му качество. Начинът, по който се извършват процесуално-следствените действия „претърсване“ и „изземване“, има за цел търсене на публичен ефект, а не да се докаже вината на обвиняемия. Това особено личи при извършените процесуални действия в сградата на президентската институция, която е символ на държавността. Разпространяването на подбрани от прокурора доказателства по висящи досъдебни производства, нарушава грубо презумпцията за невиновност и съзнателно привлича медийното внимание към определени дела. Това създава впечатление, че решаването на правния спор зависи не от съда, а от общественото мнение. Свидетели сме на системно нарушение на Директива 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г., относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да участват в наказателния процес. Директивата е категорична, че държавите от Европейския съюз, в т.ч. и Република България, следва да гарантират, че публичните органи не могат да предоставят информация на медиите, чрез която да сочат обвиняеми лица за виновни и че ако тежестта на доказване се прехвърли от обвинението към защитата, презумпцията за невинност също ще бъде нарушена.

 • На 27 февруари 2020 г. в изявление пред медиите главният прокурор определи като „наглост“ становището на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, дадено по повод инициирани от президента на Република България – Румен Радев, консултации в хода на дебат за промени в Конституцията. Главният прокурор Иван Гешев си позволи да квалифицира адвокати-правозащитници като „адвокати на подсъдими и обвиняеми олигарси“, а аргументираните им предложения за промяна в Конституцията сведе до невярната констатация: „все едно прокуратурата да иска промени в Закона за адвокатурата“.
 • В свои публични изявления главният прокурор системно определя представители на граждански организации като “принадлежащи към един политико-икономически и медиен кръг, свързан с подсъдими олигарси”. Така например, на 19 май 2020 г. г-н Гешев определя авторитетната организация Фондация “Антикорупционен фонд” като “шизофренична”, като “НПО, близко на г-н Прокопиев”, “Антикорупционния фонд, свързан с г-н Прокопиев”“НПО, свързано с подсъдими лица”, както и че “доносничи в Европа” относно статута и властта на главния прокурор.

Директната вербална атака към представители на държавни институции с пряка демократична легитимност, към политически партии, граждански организации, медии, адвокати само засилват впечатлението за безконтролност и нарушаване на принципите на неутралност и безпристрастност от главния прокурор, като по този начин влизат в колизия с принципите на правовата държава. Главният прокурор регулярно оповестява, че няма да разследва твърдения относно конкретни факти и обстоятелства, изнесени от обвиняеми лица, тъй като те са определени като “защитна теза”, въпреки че съдържат достатъчно информация, която е от значение за пълното, всестранно и обективно изясняване на истината. С това се нарушава задължението на главния прокурор и подчинените му прокурори “да вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на обективната истина”, което е и основен принцип в наказателния процес (чл. 13 НПК).

Не на последно място, тези действия нарушават и 2.2. от Кодекса за етично поведение на българските магистрати (“КЕПБМ”), че “[м]агистратът следва да отстоява своята безпристрастност и в случаите на създадени в обществото силни настроения на симпатия или антипатия към участници във висящо пред него производство като решава казуса единствено въз основа на фактите и закона”

С тези свои действия главният прокурор многократно е осъществил и състава на нарушението, формулиран в т. 9.2 от КЕПБМ: “Магистратът не участва по какъвто и да е начин в партийно-политическа дейност и не се намесва в политически или бизнес среди на влияние;”

Цитираните политически оценки и коментари, свързани с медийни и политически кръгове, са в противоречие с предписанието на 9.2 КЕПБМ. 

3. Системно нарушаване на законови разпоредби и професионални стандарти за разкриване на обективната истина и защита на жертвите от престъпления:

 • Целенасоченото оповестяване от главния прокурор (на 28 януари 2020 г.) на записи, направени чрез специални разузнавателни средства (СРС), в които се проследява разговор между президента и началника на ВВС, както и създаването на внушение, че президентът е извършил престъпление или е съпричастен към извършването на такова, влиза в директно нарушение както с конституционните забрани за наказателно разследване на президента (чл. 103, ал. 4 КРБ), така и нарушава режима за боравене със СРС (чл. 33 и чл. 34 от Закона за СРС).
 • Произволно упражняване на власт: Главният прокурор произволно, препятства изпълнението на задълженията на прокурорите в пределите на своята компетентност да вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на обективната истина (чл. 13 от Наказателно-процесуалния кодекс). Главният прокурор, без обективни критерии и спорни с оглед законосъобразността си мотиви, оповестява електронни съобщения между физически лица, като същевременно дори отказва да “прочете” или да провери други публично оповестени съобщения и снимки. Отказва да използва всички налични процесуални средства и способи и съответно да провери публично оповестени твърдения на лица, били те и обвиняеми, че разполагат с конкретни доказателства. Например, демонстративно не се провежда разпит на Васил Божков посредством видеоконференция, изрично предвидена като възможност в НПК в случаите, когато обвиняемият се намира извън пределите на страната.

По този начин, предвид силно централизирания характер на прокуратурата в Република България, с публичните си действия главният прокурор предопределя решенията на компетентните прокурори дали да разследват или да не разследват конкретни данни за престъпление.  

Изброяването по-горе на публични прояви на главния прокурор, които нарушават основни принципи на Конституцията, ЗСВ и КЕПБМ включва, както посочих, действия, които са в противоречие с правилата, предвидени в чл. 2.2, чл.2.3, чл. 7.3 и чл. 9.2 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Изброяването не е изчерпателно, списъкът на подобни прояви на главния прокурор може да бъде съществено разширен. Приканвам Вас и членовете на Висшия съдебен съвет да извършите обстойна проверка и да установите всички действия и бездействия на Иван Гешев, които съставляват тежки нарушения или системни неизпълнения на служебните задължения на главния прокурор. 

По отношение на магистратите (съдиите, прокурорите и следователите) съществуват завишени стандарти за тяхното поведение в службата и извън нея. Правилата за професионалното поведение изискват от всички магистрати да поддържат доверието на обществото, да избягват всякакви действия, които накърняват достойнството на тяхната професия и да свеждат до минимум каквато и да е дейност, която би застрашила тяхната репутация и независимост. Спрямо главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд тези изисквания са особено засилени предвид техните правомощия в рамките на съдебната власт.

Нито една от изброените публични прояви не може да бъде оправдана с принципа за прозрачност, дефиниран в Кодекса за етично поведение на българските магистрати. В противоречие с нормата на чл. 3.5 от КЕПБМ главният прокурор демонстрира поведение и действия, които не са свързани с установяване на обективната истина, а същевременно могат да бъдат възприети като самоизтъкване или прекомерно търсене на обществено признание. В тези си действия той нито е внимателен при решаването на въпроси, свързани със свободата и репутацията на гражданите (чл. 3.1 от КЕПБМ), нито внимава да не бъдат засегнати законните права и интереси на участници в производството (чл. 3.4 от КЕПБМ).

Както е посочено в чл. 3 от КЕПБМ, изискването за прозрачност произтича от постоянната потребност на обществото да се убеждава в законосъобразността и справедливостта на актовете и действията на магистратите. Установен стандарт в демократичните общества е, че магистратите говорят чрез своите актове. 

Прокуратурата в Република България е централизирана структура. Съгласно чл. 126, ал. 2 от КРБ главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Главният прокурор ръководи и представлява прокуратурата, организира дейността на Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Националната следствена служба и на административните ръководители в прокуратурата, ръководи контролната дейност в прокуратурата, която има за цел да обезпечи точното и еднакво прилагане на законите от прокурорите и следователите и да осигури добри практики (аргумент от чл. 137, т. 1, 2 и т. 7, б. “Г” от ЗСВ). Следователно, публичната демонстрация от страна на главния прокурор на незачитане на основни конституционни принципи, законоустановени задължения и етични стандарти, определя особено високата тежест и нетърпимост  на изброените нарушения. 

Ето защо, Ви призовавам, госпожо министър, да изпълните законовите си задължения и да упражните правомощията си и да предприемете действия по реда на чл. 129, ал. 2 във връзка с ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България и чл. 175, ал. 5 във връзка с ал. 3 ЗСВ за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от длъжността главен прокурор.

04.09.2020 г. 

Христо Любомиров Иванов


Още новини

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Всички новини

Медиатека

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Божидар Божанов в ''Лице в лице''

Божидар Божанов в ''Лице в лице''

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK