Христо Иванов: Искаме мандат за управление, за да модернизираме България навреме
  • Час:
  • Местоположение: хотел „Алегро“, ул. „Цар Тодор-Светослав 15“, Велико Търново

Изпълнителния съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ свиква учредително събрание на местна организация в община Велико Търново, на адрес: хотел „Алегро“, ул. „Цар Тодор-Светослав 15“, от 18:00 със следния дневен ред:

  1. Обсъждане на цели и приоритети на местната организация;
  2. Избор на членове на Комисия по избора;
  3. Избор на Председател на местната организация;
  4. Определяне на броя и избор на членове на Изпълнителния съвет.
  5. Избор на Ковчежник.

Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 17:30 часа в деня на събранието (половин час предварително).

Ако са се регистрирали по-малко от половината от членовете на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ в общината, събранието ще се проведе в 19:00 часа, същия ден, на същото място и при същия дневен ред. За да е редовно събранието, следва да присъстват не по-малко от една трета от всички членове на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ заявили участие за съответната местна организация, не по-малко от 7 члена.

Поканват се всички членове да вземат Участие в учредителното събрание. Членовете се легитимират с документ за самоличност.