“Демократична България” внесе още пет законопроекта в Народното събрание

След като в първия работен ден на 48-ото Народно събрание “Демократична България” внесе в парламентарното деловодство осем законопроекта и един проект за решение, във втория и третия ден – четвъртък и петък, групата ѝ внесе още пет законопроекта. С тях се ограничават корупционите практики при обществените поръчки чрез инженеринг, решават се проблеми пред инвеститорите във възобновяеми енергийни източници, улесняват се производителите на енергия за собствени нужди, както и собствениците на имоти, които искат да изградят свои зарядни точки за електромобили, повишава се контролът върху рецидивистите на пътя и се премахват ненужните стикери и талони.

В законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се съдържат две групи мерки: за създаване на гаранции да не се прилагат порочни практики при възлагане на строителство чрез  инженеринг и за въвеждане на повече прозрачност при възлагане на обществени поръчки и разходването на публичен ресурс чрез тях.

У нас инженерингът съвместява проектирането и строителството под егидата на строителните фирми, спечелили обществените поръчки. Това  не е в защита на обществения интерес и отваря големи врати за корупция. 

Със законопроекта се прецизира кога поръчките могат да се изпълняват  чрез инженеринг и се гарантира независимостта между проектант, надзор, строител и технически контрол.

Разширява се задължението за публикуване на обявленията за всички сключени договори, за да се повиши прозрачността на възлагането. Предвижда се и разкриване на принадлежност към бившата “Държавна сигурност” на лица, които пряко контролират изпълнители по обществени поръчки за над половин милион лева на годишна база. 

С предложените от ДБ промени в Закона за енергетиката се решава големият проблем пред инвеститорите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – присъединяването към електропреносната и електроразпределителните мрежи. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ вече ще трябва да компенсира поне 50% от разходите, произтичащи от ангажиментите на електропреносното и електроразпределителните дружества за присъединяване на енергийни обекти за производство на ток от ВЕИ, пропорционално на присъединените мощности по видове технологии на всеки три месеца. Със   законопроекта целим да насърчим конкретизирането на необходимо присъщите разходи за присъединяване на конкретния енергиен обект (заплащането на които е задължение на инвеститора) от предписваните му от електропреносното и електроразпределителните дружества, разходи за модернизация и рехабилитация на други не пряко свързани с присъединяването на конкретния енергиен обект съоръжения (задължение на мрежовите дружества по лицензия). Модернизирането и разширението на електропреносната и електроразпределителната мрежа е от ключово значение за присъединяването на нови ВЕИ мощности, което ще предопредели бъдещето на енергийната трансформация и сигурност на електроенергийната система.

С проекта за промени в Закона за енергията от възобновяеми източници в морските пространства ще бъде уредено планирането, изграждането, експлоатация и премахването в края на полезния им живот на електроенергийни централи в морските пространства на страната. По този начин ще се отключи потенциалът за местно производство и потребление на нисковъглеродна енергия в голям мащаб, в отговор на геополитическите рискове за националната енергийна сигурност и поетите от България ангажименти за опазване на климата. Същевременно с това се цели опазване на природното и биоразнообразие и баланса между интересите на корабоплаването и други икономически дейности в крайбрежните зони и морските пространства. Законът е необходим в отговор на нарастващия инвеститорски интерес за развитие на вятърни централи в Черно море. 

Целта на предложените от ДБ промени в Закона за устройството на територията е да въведе две мерки, свързани с по-голяма енергийна самостоятелност на собствениците на сгради и на електромобили.

С първата мярка се облекчава административният режим, при който собственици на сгради в урбанизираните територии могат да изграждат инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия или енергия за охлаждане от ВЕИ, която да използват за собствени нужди. Въвежда се уведомителен режим за инсталации, чиято мощност не надвишава 10,8 kW и получената от тях енергия се използва изцяло за собствени нужди. Улеснява се и процедурата за изграждане или реконструкция на сградни инсталации за отопление/охлаждане или битова гореща вода. 

Втората мярка цели да улесни изграждането на зарядни точки за електромобили, като се премахват тежките административни пречки. Това ще улесни съсобствениците на идеални части (паркоместа) в общи пространства (подземни и надземни гаражи и околоблокови пространства) да инсталират своя точка за зареждане на електромобил, която да свържат в електроразпределителната мрежа като индивидуални абонати. Така вече няма да е нужно разрешение от общото събрание на етажната собственост за индивидуална зарядна точка за зареждане и за откриване на индивидуална партида на нейния собственик. 

Със законопроекта за промени в Закона за движение по пътищата се премахват всички стикери от предното стъкло на автомобила, отпада и  контролният талон към шофьорската книжка. Така справките ще се правят в електронните регистри, а глобите ще могат да се плащат онлайн, без преди това да се налага те да бъдат връчени присъствено.

С цел намаляване на рецидивистите на пътя се въвежда задължение за контролните органи да спират на пътя и да връчват невръчени електронни фишове и наказателни постановления на водачи, които имат повече от 5 невръчени такива. Въвежда се задължение за публикуване на данни за извършените нарушения, съответно за съставените актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления. Въвежда се и право на служебен електронен достъп от държавни органи и други лица, обработващи ги по закон, до данните за административните нарушения на водачите.

Още новини

Христо Иванов: Големият въпрос на изборите е дали ще продължим реформите, или ще позволим на Пеевски да удържи влиянието си в регулаторите, службите и съдебната власт

Христо Иванов: Големият въпрос на изборите е дали ще продължим реформите, или ще позволим на Пеевски да удържи влиянието си в регулаторите, службите и съдебната власт

Резултати от изборите на “Да, България” за подредба на кандидатите за евроизборите

Резултати от изборите на “Да, България” за подредба на кандидатите за евроизборите

Христо Иванов: Сарафов е скритият коалиционен партньор в служебното правителство

Христо Иванов: Сарафов е скритият коалиционен партньор в служебното правителство

Ивайло Мирчев: Договорът с “Боташ” позволява пренос на руски газ и не е съгласуван с ЕК

Ивайло Мирчев: Договорът с “Боташ” позволява пренос на руски газ и не е съгласуван с ЕК

Мартин Димитров: Скандалният договор с “Боташ” трябва още днес да бъде изпратен до ДАНС и прокуратурата, а след това предоговорен

Мартин Димитров: Скандалният договор с “Боташ” трябва още днес да бъде изпратен до ДАНС и прокуратурата, а след това предоговорен

Д-р Александър Симидчиев: Случилото се с НЗОК е поредната стъпка към пълното овладяване на здравеопазването от ГЕРБ

Д-р Александър Симидчиев: Случилото се с НЗОК е поредната стъпка към пълното овладяване на здравеопазването от ГЕРБ

Всички новини

Медиатека

Антоанета Цонева: ГЕРБ показа, че без одобрението на ДПС не може да взема решения и отиваме на избори

Антоанета Цонева: ГЕРБ показа, че без одобрението на ДПС не може да взема решения и отиваме на избори

Христо Иванов: Залогът на изборите е дългата власт – в съдебната система и в регулаторите

Христо Иванов: Залогът на изборите е дългата власт – в съдебната система и в регулаторите

Надежда Йорданова: Избор на служебен премиер измежду висши държавни длъжности не е нещо нечувано в България

Надежда Йорданова: Избор на служебен премиер измежду висши държавни длъжности не е нещо нечувано в България

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK