Ти Броиш: Стани пазител на вота. Спри хартиената манипулация в изборния ден.

“Демократична България” внесе още пет законопроекта в Народното събрание

След като в първия работен ден на 48-ото Народно събрание “Демократична България” внесе в парламентарното деловодство осем законопроекта и един проект за решение, във втория и третия ден – четвъртък и петък, групата ѝ внесе още пет законопроекта. С тях се ограничават корупционите практики при обществените поръчки чрез инженеринг, решават се проблеми пред инвеститорите във възобновяеми енергийни източници, улесняват се производителите на енергия за собствени нужди, както и собствениците на имоти, които искат да изградят свои зарядни точки за електромобили, повишава се контролът върху рецидивистите на пътя и се премахват ненужните стикери и талони.

В законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се съдържат две групи мерки: за създаване на гаранции да не се прилагат порочни практики при възлагане на строителство чрез  инженеринг и за въвеждане на повече прозрачност при възлагане на обществени поръчки и разходването на публичен ресурс чрез тях.

У нас инженерингът съвместява проектирането и строителството под егидата на строителните фирми, спечелили обществените поръчки. Това  не е в защита на обществения интерес и отваря големи врати за корупция. 

Със законопроекта се прецизира кога поръчките могат да се изпълняват  чрез инженеринг и се гарантира независимостта между проектант, надзор, строител и технически контрол.

Разширява се задължението за публикуване на обявленията за всички сключени договори, за да се повиши прозрачността на възлагането. Предвижда се и разкриване на принадлежност към бившата “Държавна сигурност” на лица, които пряко контролират изпълнители по обществени поръчки за над половин милион лева на годишна база. 

С предложените от ДБ промени в Закона за енергетиката се решава големият проблем пред инвеститорите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – присъединяването към електропреносната и електроразпределителните мрежи. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ вече ще трябва да компенсира поне 50% от разходите, произтичащи от ангажиментите на електропреносното и електроразпределителните дружества за присъединяване на енергийни обекти за производство на ток от ВЕИ, пропорционално на присъединените мощности по видове технологии на всеки три месеца. Със   законопроекта целим да насърчим конкретизирането на необходимо присъщите разходи за присъединяване на конкретния енергиен обект (заплащането на които е задължение на инвеститора) от предписваните му от електропреносното и електроразпределителните дружества, разходи за модернизация и рехабилитация на други не пряко свързани с присъединяването на конкретния енергиен обект съоръжения (задължение на мрежовите дружества по лицензия). Модернизирането и разширението на електропреносната и електроразпределителната мрежа е от ключово значение за присъединяването на нови ВЕИ мощности, което ще предопредели бъдещето на енергийната трансформация и сигурност на електроенергийната система.

С проекта за промени в Закона за енергията от възобновяеми източници в морските пространства ще бъде уредено планирането, изграждането, експлоатация и премахването в края на полезния им живот на електроенергийни централи в морските пространства на страната. По този начин ще се отключи потенциалът за местно производство и потребление на нисковъглеродна енергия в голям мащаб, в отговор на геополитическите рискове за националната енергийна сигурност и поетите от България ангажименти за опазване на климата. Същевременно с това се цели опазване на природното и биоразнообразие и баланса между интересите на корабоплаването и други икономически дейности в крайбрежните зони и морските пространства. Законът е необходим в отговор на нарастващия инвеститорски интерес за развитие на вятърни централи в Черно море. 

Целта на предложените от ДБ промени в Закона за устройството на територията е да въведе две мерки, свързани с по-голяма енергийна самостоятелност на собствениците на сгради и на електромобили.

С първата мярка се облекчава административният режим, при който собственици на сгради в урбанизираните територии могат да изграждат инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия или енергия за охлаждане от ВЕИ, която да използват за собствени нужди. Въвежда се уведомителен режим за инсталации, чиято мощност не надвишава 10,8 kW и получената от тях енергия се използва изцяло за собствени нужди. Улеснява се и процедурата за изграждане или реконструкция на сградни инсталации за отопление/охлаждане или битова гореща вода. 

Втората мярка цели да улесни изграждането на зарядни точки за електромобили, като се премахват тежките административни пречки. Това ще улесни съсобствениците на идеални части (паркоместа) в общи пространства (подземни и надземни гаражи и околоблокови пространства) да инсталират своя точка за зареждане на електромобил, която да свържат в електроразпределителната мрежа като индивидуални абонати. Така вече няма да е нужно разрешение от общото събрание на етажната собственост за индивидуална зарядна точка за зареждане и за откриване на индивидуална партида на нейния собственик. 

Със законопроекта за промени в Закона за движение по пътищата се премахват всички стикери от предното стъкло на автомобила, отпада и  контролният талон към шофьорската книжка. Така справките ще се правят в електронните регистри, а глобите ще могат да се плащат онлайн, без преди това да се налага те да бъдат връчени присъствено.

С цел намаляване на рецидивистите на пътя се въвежда задължение за контролните органи да спират на пътя и да връчват невръчени електронни фишове и наказателни постановления на водачи, които имат повече от 5 невръчени такива. Въвежда се задължение за публикуване на данни за извършените нарушения, съответно за съставените актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления. Въвежда се и право на служебен електронен достъп от държавни органи и други лица, обработващи ги по закон, до данните за административните нарушения на водачите.

Още новини

Божидар Божанов: Видеонаблюдението на изборите е необходима мярка за страната в момента

Божидар Божанов: Видеонаблюдението на изборите е необходима мярка за страната в момента

Ивайло Мирчев: Коалиция с ГЕРБ въобще не е тема за нас

Ивайло Мирчев: Коалиция с ГЕРБ въобще не е тема за нас

Надежда Йорданова: Нашата цел е ПП-ДБ да увеличи преднината си и да има по-голяма тежест

Надежда Йорданова: Нашата цел е ПП-ДБ да увеличи преднината си и да има по-голяма тежест

Христо Иванов: Конституционно мнозинство преди съставянето на правителство

Христо Иванов: Конституционно мнозинство преди съставянето на правителство

Христо Иванов: Време е България да има правителство, което може да я задвижи напред

Христо Иванов: Време е България да има правителство, което може да я задвижи напред

Антоанета Цонева: Трябва много бързо да модернизираме България и да отключим потенциала й

Антоанета Цонева: Трябва много бързо да модернизираме България и да отключим потенциала й

Всички новини

Медиатека

Надежда Йорданова: Нашата цел е ПП-ДБ да увеличи преднината си и да има по-голяма тежест

Надежда Йорданова: Нашата цел е ПП-ДБ да увеличи преднината си и да има по-голяма тежест

Христо Иванов: Докладът на САЩ за корупцията в България ни казва, че трябва да си решим този репутационен проблем

Христо Иванов: Докладът на САЩ за корупцията в България ни казва, че трябва да си решим този репутационен проблем

Антоанета Цонева, Демократична България в Стълбището на Дарик

Антоанета Цонева, Демократична България в Стълбището на Дарик

Всички видеа

Позиции

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK