Председател

Ръководи осъществяването на текущата политическа дейност и представлява Движението.