Благодарим ви за готовността, с която откликнахте на призива за регистриране като упълномощени представители на Коалиция „Движение Да България“ в изборния ден.

Представителите на коалиция „Движение Да, България“ ще могат да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, както и в изборното помещение по време на гласуването.

Представителите на коалиция „Движение Да, България“ ще могат да присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването; при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии.

Представителите на коалиция „Движение Да, България“ ще получат срещу подпис копие от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в изборния ден.

Представителите на коалиция „Движение Да, България“, както и застъпниците ни, не получават възнаграждение за своя труд. Те са доброволци. Получават обучение и логистична помощ от щаба на „Да, България!“ по време на кампанията и в изборния ден.

Повече информация за правата и задълженията на представителите на политически партии и коалиции в изборния ден можете да прочетете в Изборния кодекс, Глава осма, членове 124 – 126.

За допълнителни въпроси по организацията и протичането на изборния ден – моля, свържете с нас на [email protected] или на тел. 0889 081198