Регистрация

За участие в Национална конференция на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“


    Данните от тази декларация се обработват на основание на Закона за политическите партии, както и на легитимния интерес на Движение Да, България съгласно устава му