Новини от местната организация на „Да, България!“ във Видин.