Заплащане от държавния бюджет с решение на ЦИК:
    Председател - 115 лв., Заместник-председател - 100 лв., Секретар - 100 лв., Член - 85 лв.