ВАЖНО: Личните данни, необходими за записването Ви в "Ти Броиш", ще бъдат използвани единствено за регистрацията Ви като член на СИК или застъпник в РИК, съгласно изискванията на Избирателния кодекс.