Заплащане от държавния бюджет с решение на ЦИК:
    Председател - 250 лв., Заместник-председател - 225 лв., Секретар - 225 лв., Член - 195 лв.