Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Женя Димитрова Димитрова е родена през 1995 година. Студент в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, специалност „Екомениджмънт“. Неомъжена.