Явор Джонев е съосновател на Сирма Груп Холдинг – група от български софтуерни компании. Последователно ръководи няколко от компаниите на Сирма. Живее 15 години в Канада и се завръща в България през 2006 г.

Поема управлението на системата за детските градини на Столична община (ИСОДГ) след първоначалния срив през 2008 г. и я реализира успешно през 2009 г. като проект за диалогично създаване на политика по остър обществен проблем.

От 2010 до 2017 г. е зам. председател на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании, където е ръководител на работната група по образование. Съавтор е на Стратегическите изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система. Бил е ръководител на проектите за Компетентностен модел и „Професия приложен програмист“, която вече е национална програма за професионално обучение в около 20 гимназии.

Съавтор и редактор е на Държавния образователен стандарт за професия приложен програмист.

Внедрява системата за преподаване на математика Jump Math в България. Един от организаторите е на гражданската инициатива „Диалог за бъдещето“ от 2011 г., която дефинира новите обществени изисквания за училищно образование. От 2011 до 2017 г. е  съосновател и председател на Института за прогресивно образование.

През 2017 г. напуска софтуерния бизнес, за да работи за развитие на образованието. Основател и на Фондацията за образователна трансформация, която изгражда нов образователен модел и екосистема от български прогресивни училища.

Явор се чувства готов да поведе обществения диалог за създаване на стратегия за образователна трансформация и план за нейното реализиране като главен национален приоритет. Има намерение да участва активно в работата по предизборната програма, и в изграждането на визия за успешното развитие на България и за системното интегриране на секторните политики, включително и в самата предизборна политическа кампания.

Учредител на Движението.

Предстоящи събития

Няма намерени резултати

Последвайте ни