Район Триадица

39 г.

Образование:

бакалавър, политология, СУ „Св. Климент Охридски“

Професионален опит:

  • Ръководител софтуерни решения за управление на търговия и ключови клиенти, Кока Кола Хеленик;
  • Софтуерен консултант, Кока Кола Хеленик;
  • Отговорник по планиране на продажби и логистика, Бритиш Американ Табако.

Гражданска ангажираност:

Организатор на благотворителни инициативи за събиране на средства за нуждите на деца лишени от родителска грижа (7-18 години).

Позиция в ПП „Движение Да, България“:

  • член, Национален съвет;
  • член, ИС на МО Триадица.

Търпението ми спрямо заобикалящото ни всепоглъщащо безобразие приключи отдавна. Време е за действие!“