Веселка Христамян – член на ИС на ПП „Да България” – Пловдив

На 50 години. Завършила Медицина, Дентална медицина, Здравен мениджмънт, Приложна психология. В момента е Лицево-челюстен хирург и Университетски преподавател.