Веселина Георгиева е филолог, преподавател във факултета по класически и нови филологии в СУ „ Св. Климент Охридски”, преводач и редактор. Интересите и са в областта на езикознанието, професионалния превод и междукултурната комуникация.

Над 10 години тя е член на гражданската инициатива „Спаси, дари на…“, която се бори за подобряване на детското здравеопазване, с фокус върху работата на Център „Фонд за лечение на деца“.
Веселина Георгиева вярва, че натрупаните огромни проблеми както в сферата на здравеопазването, така и в други ключови сфери като съдебната система и образованието, могат да бъдат разрешени само чрез въвеждането и безапелационното спазване на прозрачни законови правила, които да са насочени към постигането на дългосрочни резултати.

Веселина Георгиева е омъжена и има две деца. Пътуванията със семейството са сред предпочитаните занимания през свободното време.