Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Таня Желева е член на ИС – род. 1959 г., учител.