Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Радослав Георгиев Йорданов е роден през 1971 година. Преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Женен, с три деца.