Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Биографични данни

  • Родена на 3 февруари 1969 година в град Враца.
  • Омъжена, с две деца.
  • Притежава квалификация Инженер по електроника и автоматика от Технически университет – София по специалност „Информационно-измервателна техника“  и втора магистърска степен от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Библиотечно-информационни технологии“.
  • Работи като Системен администратор в Регионалната библиотека в град Враца.

Обича да чете. От няколко години се занимава и с градинарство, тъй като вярва, че хората трябва да са близо до природата, за да са здрави и щастливи.