Николай Неделчев е завършил финанси в университета Колумбия в САЩ. Работил е в няколко големи финансови институции в САЩ. Завеждал е и отдел Пазарен Риск в местното поделение на западна банка. Повече от две години е бил мениджър клиенти във финансово-консултантска компания. От март тази година работи като специалист по риска в същата компания.