Район „Люлин“

27 г., с едно дете

Образование:

бакалавър, история, СУ „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит:

собственик на фирма за строителство и ремонти.

Гражданска ангажираност:

участие в Българска асоциация на завършилите висше ислямско образование.

Позиция в ПП „Движение Да, България“:

член, Национален съвет.

Вярвам, че за победата в София е необходима мобилизацията на широката гражданска общност, в това число на хора от различните етнокултурни общности в столицата.