Район „Овча купел“

33 г.

Образование:

  • магистър, Транспортно строителство, УАСГ, София ;
  • магистър, Регионално развитие, УНСС, София.

Професионален опит:

главен експерт, Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология, Столична община.

Гражданска ангажираност:

член на

  • ИК на живущите в „Овча купел“;
  • ИК на Сдружение „Обединена София“;
  • Гражданско сдружение парк „Кукуряк“.

Позиция в ПП „Движение Да, България“:

член на ИС на МО „Овча купел“;

отговорник на МО за „Красна поляна.

Към момента по-голямата част от представителите на действащия общински съвет са с изключително слаба експертиза и професионална клалификация, което рефлектира изключително силно върху много от процесите случващите се на територията на Столицата. Вярвам , че съм подходящ за позицията общински съветник, поради факта, че имам образованието, експертизата и необходимия опит за тази позиция.“