Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“
  • Член на НС и ИС

Дмитрий Иванов е графичен дизайнер в международна консултантска агенция. Работи в екип от дизайнери по изграждане на корпоративната идентичност на агенцията и по нейното прилагане, по оформяне на проекти за представяне в Европейската комисия, по комуникационни материали за отделни проекти на Европейския съюз.

Активист е в граждански инициативи като „Гласувай без граници”, по разяснителната кампания за приемане на електронно гласуване, в независимата гражданска инициатива „Правосъдие за всеки”, работеща за дълбоки промени в съдебната система, в инициативата „180 от 240“, за конституционни промени като основа за дълбока съдебна реформа и други.

Дмитрий е убеден, че реалната независимост и прозрачност на правосъдната система са основни предпоставки за просперитета на една държава и за нейното правилно функциониране. Поддържането на правовия ред и осигуряването на справедливост за всички граждани са неотменни принципи на демократичните общества, към които България принадлежи, смята той.

Дмитрий е роден в Руската федерация и е на 50 години. Със съпругата си имат две момчета – Явор и Борис. Явор е завършил с отличие НПМГ и е студент в СУ „Св. Климент Охридски”. Борис е ученик в Испанскато гимназия. Свободното си време Дмитрий  посвещава на изкуството – на музиката, на киното и на театъра.