Димитър Александров Спасов е роден през 1972 година. Екскурзовод в Градски исторически музей – Свищов. Женен, с две деца.