Доц. д.ф.н. Борис Вунчев е роден през 1976 г. в София. През 1994 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури, а през 1999 г. – специалност Новогръцка филология на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2005 г. защитава дисертация  за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. От 2003 г. е асистент, а от 2005 г. – главен асистент по новогръцки език във Факултета по класически и нови филологии на  СУ „Св. Климент Охридски”. През 2013 г. е избран за доцент по новогръцко езикознание в същия университет. Автор на над 25 научни статии, няколко студии и три монографии. Автор на първия превод на български език с коментар на византийския епос „Дигенис Акритас”.

Активен поддръжник на студентското движение и активен участник в протестите срещу правителството на П. Орешарски през 2013 г.

На парламентарните избори през 2017 г. е кандидат за народен представител на „Да, България“ в 23 МИР – София.

Предстоящи събития

Няма намерени резултати

Последвайте ни