Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Бойка Маринова Анчева е родена през 1968 година. Юрист. Омъжена, с две деца.