Бойка Маринова Анчева е родена през 1968 година. Юрист. Омъжена, с две деца.