„Красно село“

31 г, неомъжена

Образование:

магистър, право, СУ „Св. Климент Охридски“

Професионален опит:

управляващ партньор в Адвокатско дружество „Стеркова“

Гражданска ангажираност:

  • член на движение „Реформи в културата“

Позиция в ПП „Движение Да, България“:

  • член, Национален съвет;
  • член ИС на младежка организация „МлаДа България“;

„За да работя за развитие на София като средище на култура и иновации в съвременна градска среда!“