Адела Качаунова е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“ и е защитила магистратура по международно сравнително право в Университета в Упсала, Швеция. Преди това е завършила Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“.

В годините преди присъединяването на България в Европейския съюз е работила в областта на евроинтеграцията, участвайки в редица работни групи по приближаването на българското законодателство до изискванията на европейските директиви в банковата област. По-късно сменя посоката на своето професионално развитие заради все по-голямата си убеденост за нуждата от обществена промяна. Започва дейност като юрист и адвокат в защита правата на човека. Води дела в подкрепа на различни уязвими хора – непълнолетни в конфликт със закона, запретени лица, родители, лишени от достъп до децата си, както и дела, поставящи системни проблеми в българското законодателство и правоприлагане. Същевременно извършва изследвания на различна правна тематика за европейски университети.

Адела е от София, омъжена е и майка на две деца. Интересите ѝ са свързани с литературата и кулинарията. Прекарва свободното си време в откриване на диви места, тъй като вярва, че досегът до живата природа е най-добрият учител за децата ѝ.

Предстоящи събития

Последвайте ни