Координатор/и

[email protected]

Позиция на „Да, България!“ относно Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 година, Раздел 10 „Образование и наука“

Свързани новини и позиции

Пълен провал на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Всички знаем, че от почти три десетилетия образованието и науката в България са тежко недофинансирани от страна на държавата, макар и истинският мащаб на проблема да се крие зад окрупнени…

  • 11 Септември 2018, Вторник